TworzymyGłos Regionu

Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus z wotum zaufania i absolutorium

Piątek, 24 czerwca 2022 o 21:26, aktualizacja Piątek, 24 czerwca 2022 o 21:31, autor: 1 640
Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus z wotum zaufania i absolutorium

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa, która odbyła się 23 czerwca br. radni jednogłośnie udzielili Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolancie Wielgus wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021, które są wyrazem akceptacji pracy Burmistrz. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Szlichtyngowa wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium, który otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

Ważnym punktem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok – sprawozdanie to zostało zatwierdzone jednogłośnie.

Podczas sesji Burmistrz przedstawiła w formie prezentacji najważniejsze informacje zawarte w „Raporcie o stanie Gminy za 2021 rok” w tym zrealizowane inwestycje i zadania remontowe wykonane w roku ubiegłym, a także informację na temat pozyskanych dotacji na łączną kwotę 7.386.123,40 zł.

Mimo iż rok 2021, tak jak i 2020 był; rokiem w którym przyszło nam żyć i pracować w dobie pandemii koronawirusa, to udało się zrealizować wiele zadań remontowych i inwestycyjnych, tych które były zaplanowane w budżecie, a także tych, które zostały przyjęte do realizacji w ciągu roku budżetowego. Dziękuję swoim współpracownikom pani Skarbnik, panu Zastępcy za wsparcie i zaangażowanie. Dziękuję Radzie Miejskiej Szlichtyngowa za zaufanie i akceptację przedkładanych wam pod rozwagę pomysłów, czy rozwiązań oraz idących za tym zmian w budżecie. Dziękuję sołtysom, dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, strażakom, stowarzyszeniom, klubom i organizacjom działającym na terenie naszej gminy, ale i wszystkim ludziom, którzy mają olbrzymi wkład w tę pracę w ciągu roku. – powiedziała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus.

Radni podjęli również następujące uchwały:

Uchwała Nr XXXV/264/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania;
Uchwała Nr XXXV/265/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2021 rok;
Uchwała Nr XXXV/266/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok;
Uchwała Nr XXXV/267/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego „partnerstwa Gmin – Lubuska 9” dla Gmin: Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, Kolsko, Wschowa, Szlichtyngowa, Sława;
Uchwała Nr XXXV/268/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok;
Uchwała Nr XXXV/269/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026;
Uchwała Nr XXXV/270/22 w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
Uchwała Nr XXXV/271/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2025.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Iguś+
25.06.2022 07:31

I znów sprawdza się stare Polskie powiedzonko ; ...." zamienił Stryjek siekierkę na kijek ....""", stara prawda a jaka trafna w tym przypadku !!!!!. Takie absolutoria ta kpina z demokracji i inteligencji dużej części naszych wyborców!!!!. Pytanie ; - a kto udzieli absolutorium naszym radnym , ani to opozycja, ani jakaś tam grupa rządząca !!!. I w dodatku te kwiaty, wypisz wymaluj jak po powrocie premier Szydło z Brukseli jak przegrał 1 ; 27 --- taka to prawda i uczciwość tego absolutorium !. Pytanie 2 ; - kto kupił te kwiaty i za czyje pieniądze ??? - czy to nie są przypadkiem pieniądze Suwerena Szlichtyngowej ????.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl