TworzymyGłos Regionu

reklama

Będzie pomoc dla poszkodowanych gospodarstw

Wtorek, 10 kwietnia 2012 o 16:32, autor: 0
Będzie pomoc dla poszkodowanych gospodarstw

Na XIX Sesji Rady Miejskiej, na wniosek radnego Stanisława Kowalczyka, do porządku obrad wprowadzono punkt, w ramach którego odbyła się dyskusja na temat szkód, jakie ponieśli rolnicy w wyniku zimowych mrozów. Debata była chwilami bardzo gorąca

Radny Stanisław Kowalczyk, opierając się na rozmowach z innymi rolnikami, przybliżył skalę problemu, z jakim napotkali się wschowscy właściciele upraw. Zwrócił także uwagę na brak materiału siewnego do ponownych zasiewów pól. - Straty rolników są tak potężne, że my jako Rada Gminy musimy wyciągnąć do nich rękę i zapewnić, że każdy rolnik, będzie miał szansę uzyskania pomocy np. w sposób taki, że będzie zwolniony z jednej raty podatku rolnego. Taka pomoc rolnikom dzisiaj jest konieczna, mimo że są dopłaty bezpośrednie - powiedział radny Kowalczyk. Rada przyjęła wspólne stanowisko, w którym zobowiązała burmistrza do tego, by zwrócił się do wojewody o pilne powołanie komisji, która oszacuje straty powstałe w wyniku wymarznięcia upraw. Poniżej prezentujemy żarliwą debatę w tej sprawie. Wojewoda Lubuski zarządzeniem z 3 kwietnia powołał komisję do oszacowania zakresu i wysokości szkód w rolnictwie spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania. Komisja pracować będzie do 29 czerwca, a jednym z efektów jej prac będzie wniosek o udzielenie preferencyjnych kredytów dla poszkodowanych gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej. W skład wspomnianej komisji, oprócz przedstawicieli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, weszli także: Marian Kociubiński – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Władysław Mróz – przedstawiciel LODR w Kalsku oraz Władysław Brzechwa – przedstawiciel Lubuskiej Izby Rolniczej. Rozpatrywane będą wnioski tylko tych rolników, u których poziom szkód w uprawach rolnych jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym. Wniosek winien zawierać bardzo dokładne dane określone w gotowym wzorze (w szczególności: powierzchnia całkowita gospodarstwa, rodzaj uprawy, powierzchnia uprawy, utracony plon wskutek ujemnych skutków przezimowania, gatunek i liczba zwierząt) i może być składany zarówno u sołtysa wsi oraz w biurze podawczym UMiG Wschowa (ratusz, parter). Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie dot. terminu wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym, jak również oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wypełnić je należy nawet w przypadku braku produkcji zwierzęcej). Druki wniosków oraz oświadczeń są dostępne u sołtysów i w UMiG Wschowa. Ostateczny termin składania wniosków ustalono na 18 kwietnia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. [nggallery id=168]
REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl