TworzymyGłos Regionu

reklama

Zostań Kierownikiem Działu Pracy Socjalnej - Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie

Piątek, 30 czerwca 2023 o 10:35, autor: 4
Zostań Kierownikiem Działu Pracy Socjalnej - Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ogłasza rekrutację na stanowisko Kierownika Działu Pracy Socjalnej. Poszukiwana jest doświadczona osoba, która będzie odpowiedzialna za nadzorowanie i organizację pracy działu. Osoby zainteresowane, posiadające wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z pomocą społeczną, są zaproszone do składania aplikacji.

Wymagania niezbędne:

 • Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna posiadać wykształcenie wyższe.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jest wymagane.
 • Konieczne jest doświadczenie w realizacji ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Wymagane jest korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Obywatelstwo polskie jest wymagane.
 • Kandydat musi posiadać nieposzlakowaną opinię.

Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy domowej jest wymagana.
 • Minimum 5-letnie doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego jest wymagane.
 • Wymagane są zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków są ważne.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B jest wymagane.

Zakres obowiązków

Kierownik Działu Pracy Socjalnej będzie odpowiedzialny za:

 1. Kierowanie i nadzorowanie pracy Działu Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie oraz pracy pracowników działu.
 2. Organizację pracy działu i przydzielanie zadań pomiędzy pracowników.
 3. Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy.
 4. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów mających na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku.
 5. Pozyskiwanie środków zewnętrznych instytucji krajowych i zagranicznych na realizację przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej.

Warunki zatrudnienia

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat (1 etat).
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3, oraz teren miasta i gminy Wschowa.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty aplikacyjne to:

 1. List motywacyjny podpisany odręcznie.
 2. Życiorys (CV) podpisany odręcznie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających:
  • Posiadane wykształcenie.
  • Minimum 5-letnie doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego.
  • Staż pracy przy realizacji ustaw wymaganych w ogłoszeniu.
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 • Termin składania dokumentów: do dnia 18 lipca 2023 r. do godziny 09:00.
 • Sposób składania dokumentów: W zamkniętych kopertach osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie (ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, I piętro, pokój nr 9) lub pocztą na ten sam adres. Na kopercie należy umieścić napis "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie".
 • Dodatkowe informacje: Oferty, które wpłyną po godzinie 09:00 dnia 18 lipca 2023 r., oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

 • Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przeprowadzi konkurs.
 • Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych. Prosimy podać numer telefonu kontaktowego w CV.
 • Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej BIP (http://bip.wrota.lubuskie.pl/osrodek_pomocy_spolecznej_wschowa/system/) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie, ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: sekretariat@ops.wschowa.pl, tel. 65 5402525.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Szczegółowe dane dostępne TUTAJ.

Źródło: BIP

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (4)

avatar

avatar
~Jadzia
30.06.2023 11:35

Za ile ? Jestem bardzo zarobiona i myślę o zmianie roboty na lrzejszą, kolan jusz nie czuję . Znam się na karzdej robocie, podajcie stawkę . Może to etat dla mnie a popołódniu jeszcze sobie dorobię ?

avatar
~Do Jadzi
30.06.2023 18:19

Nadajesz się,takich tam trzeba!

avatar
~Czytelnik
02.07.2023 14:02

Nadajesz sie napewno z twoją pisownia a po roku bedziesz juz dyrektorką ale analfabetyzmu

avatar
~do "Czytelnik"
04.07.2023 10:34

Twój poziom w ortografii jest podobny do Jadzi - NIE - "napewno" tylko " na pewno". NIE - "twój" tylko - "Twój". Witaj w klubie analfabetów.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl