TworzymyGłos Regionu

reklama

Powiat Wschowski przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na 2024 r. [LISTA]

Piątek, 01 marca 2024 o 13:27, autor: 0
Powiat Wschowski przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na 2024 r. [LISTA]

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2024, przyznając dotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych. Decyzja ta stanowi istotne wsparcie dla sektora non-profit, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju lokalnych społeczności i realizacji działań o znaczeniu publicznym.

Zaktualizowane wymogi dla beneficjentów

W kontekście przyznanych dotacji, Zarząd Powiatu Wschowskiego zwraca uwagę na konieczność dostosowania się do nowych wytycznych. Organizacje, które otrzymały niższą kwotę niż wnioskowana, muszą złożyć zaktualizowany opis działań, kosztorys oraz harmonogram realizacji zadania publicznego. Termin składania tych dokumentów upływa 7 marca 2024 roku, do godziny 15:00. Wszystkie niezbędne informacje oraz narzędzia do złożenia wymaganych dokumentów dostępne są w Generatorze e-NGO na oficjalnej stronie Powiatu Wschowskiego.

Procedury w przypadku zmian i rezygnacji

Zarząd podkreśla również, że każda zmiana w trakcie realizacji zadania, która może wpłynąć na jego ostateczne wykonanie, wymaga zgłoszenia w celu podpisania stosownego aneksu do umowy. Ponadto, organizacje, które zdecydują się zrezygnować z przyznanej dotacji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania danej organizacji.

W ten sposób Zarząd Powiatu Wschowskiego nie tylko wspiera lokalne inicjatywy, ale także zobowiązuje beneficjentów do przejrzystości i odpowiedzialności w zarządzaniu otrzymanymi środkami, co ma na celu efektywną realizację zadań na rzecz wspólnoty.

Wyniki konkursu

ORG.524.1.2024     Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza wyniki na realizację zadań publicznych w 2024 roku      Wschowa, dnia 29 lutego 2024 r.

Lp.

Nazwa zakresu

Oferent

Nazwa własna zadania (oferenta)

Przyznana kwota

1

Działalności na rzecz osób niepełno-sprawnych                                      

Autenticon Sława

Udział w XI Europejskich Igrzyskach Mł. Niepełnospr. w Brnie Emil Open 2024

2889

2

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko Gminny

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dni Seniora

2000

3

Polski Związek Niewidomych, okręg lub. Koło PZN Wschowa

Włączeni w społeczeństwo

5301,8

4

Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król Wschowa

"Pokonując bariery, tworzymy lepsze jutro"

2209,2

5

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospr. "Nasz Ośrodek" Wschowa

Marsz Akceptacji Osób Niepełnosprawnych i Olimpiada Radości

3400

6

Stowarzyszenie Pomocy Os. z Autyz. i Zes. Asp. "Bliżej Autyzmu" Wschowa

Aktywna przerwa

1500

7

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnospr. "Pomocna Dłoń" Wschowa

Alpakoterapia i integracja osób niepełnosprawnych

2700

1

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie            

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospr. "Nasz Ośrodek" Wschowa

Polska w kręgu państw Unii Europejskiej

3000

2

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi ,,Przy szkole'' Łysiny

Babciu czy wiesz jak rośnie kawa, herbata, kakao?

1540

3

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

Akademia biegowa - naucz się żyć zdrowo i aktywnie

3000

4

Stowarzyszenie Pomocy Os. z Autyz. i Zes. Asp. "Bliżej Autyzmu" Wschowa

Dbamy o dobrostan emocjonalny i fizyczny dzieci i młodzieży

2460

1

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                        

Autenticon Sława

Wycieczka kult.- histor-przyrod. "Poznajemy Polskę- Dolny Śląsk"

3000

2

Towarzystwo Przyjaciół i Zespołu Szkół we Wschowie

Historia Niepoległej łączy pokolenia

4000

3

Stowarzyszenie Las, Woda & Blues Radzyń

XVI Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues

10000

4

Koło Gospodyń Wiejskich "Jędrzychowianki" w Jędrzychowicach

Budowanie postaw patriotycznych Kraków 2024

12000

5

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Wsi ,,Przy szkole'' Łysiny

Koncert Muzyczny podczas XII Kongresu Kobiet we Wschowie

1000

6

Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej Wschowa

Wschowskie Mażoretki  przygotowują się do Mistrzostwa Polski

8000

7

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Lubogoszcz – Let. Lubog.

III Festyn Słowiański - Dni Lubogoszczy

2000

1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                 

Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie WSTK Wschowa

Rozgrywki ligowe w koszykówce

7500

2

Uczniowski Klub Sportowy Yacht Club Sława

Spoty wodne dla dzieci i młodzieży

3000

3

Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy KORONA

Trampkarz Promocją Powiatu Wschowskiego w województwie

4000

4

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa

Turniej Św. Jerzego

1500

5

LZS "Avia" Siedlnica

Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej

3000

6

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

Promocja Powiatu Wschowskiego poprzez udział w zawodach w lekkiej atletyce na terenie powiatu, województwa i kraju

7240

7

Stowarzyszenie Lasy i Jeziora Sława

Zawody wędkarskie o Puchar Jeziora Sławskiego

4500

8

Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju Wschowa

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1000

9

Klub Strzelecki "Muszkiet" Szlichtyngowa

Powiatowe Zawody Strzeleckie

3260

10

Klub Sportowy Dąb Sława - Przybyszów

Piłka nożna naszą pasją

1500

11

Klub Sportowy FC Ikar Krzepielów

Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka

1000

12

Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" przy SP w Starych Drzewcach

Kto w tańcu wiruje ten zdrowie zyskuje

2500

13

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie-Kowalewianki

Aktywni mieszkancy powiatu wschowskiego

5000

1

Ratownictwo i ochrona ludności                        

Ratownictwo Wodne Sława

Bezpiecznie nad wodą

4000

2

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego

Bezpieczeństwo i wypoczynek

6000

Oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie, zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego do dnia 7 marca 2024 r. do godz. 15.00 w Generatorze e-NGO dostępnym na stronie głównej Powiatu Wschowskiego lub pod linkiem: https://powiatwschowski.engo.org.pl i złożyć podpisaną przez osoby upoważnione w wersji papierowej w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego we Wschowie. Wszelkie inne zmiany w trakcie realizacji zadania, mające wpływ na wykonanie zadania, należy zgłaszać w celu podpisania stosownego aneksu do umowy. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć do Zarządu Powiatu Wschowskiego pisemne oświadczenie - podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

Wyniki na realizację zadań publicznych 2024

zestawienie

Źródło: Powiat Wschowski

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl