TworzymyGłos Regionu

reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kto płaci odszkodowanie w przypadku wywłaszczenia?

Wtorek, 30 stycznia 2024 o 16:19, autor: 0
Kto płaci odszkodowanie w przypadku wywłaszczenia?

Wywłaszczenie stanowi ingerencję w konstytucyjnie zagwarantowane prawo własności. Zgodnie z przepisami, każde takie działanie musi być skompensowane odszkodowaniem. Pytanie brzmi: kto jest odpowiedzialny za wypłatę tego odszkodowania?

Wywłaszczenie jest przeprowadzane w celu realizacji projektów służących dobru publicznemu. Dla osób, które tracą swoją własność, jest to często trudne doświadczenie. Odszkodowanie za stracony majątek powinno być „słuszne”, co wynika bezpośrednio z zapisów Konstytucji RP. Kluczowa w tej sytuacji jest znajomość procedur, aby móc skutecznie bronić swoich praw. W niniejszym artykule dowiesz się, kto płaci odszkodowanie za wywłaszczenie.

Kogo uznaje się za inwestora w projektach publicznych?

Odszkodowanie wypłacane jest przez podmiot, na rzecz którego następuje wywłaszczenie. Na skutek postępowania własność nieruchomości ulega przekształceniu w majątek państwowy lub jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku typowych projektów publicznych, przedstawiają się to następująco:

• Projekty drogowe: odpowiedzialność za wypłatę odszkodowań spoczywa na różnych instytucjach w zależności od typu drogi – od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych, przez marszałków województw dla dróg wojewódzkich, następnie starostów dla dróg będących własnością powiatów, aż po prezydentów miast, burmistrzów i wójtów dla dróg lokalnych.

• Sieci przesyłowe: tutaj inwestorami mogą być Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. lub inni operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstwa z branży energetyki jądrowej.

• Projekty kolejowe: prawo do budowy kolei posiadają podmioty takie jak PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centralny Port Komunikacyjny, a także lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

• Infrastruktura przeciwpowodziowa: tu inwestorami mogą być Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Urzędy Morskie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz odpowiednie jednostki samorządowe.

Centralny Port Komunikacyjny: w tym przypadku środki wypłacane są z funduszy Spółki Celowej CPK.

Wskazane powyżej podmioty mają również obowiązek wypłaty zaliczki na odszkodowanie, której wysokość zależy od celu publicznego i może wynosić od 70 do 100% wartości odszkodowania. Ubieganie się o zaliczkę jest dla strony korzystne, gdy odwołuje się od decyzji o odszkodowaniu. Postępowania te mogą być czasochłonne, a odszkodowanie może zostać wypłacone po rozstrzygnięciu sprawy. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach zaliczki nie są przewidziane.

Kiedy następuje wypłata odszkodowania?

Teoretycznie, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od momentu, gdy decyzja o wywłaszczeniu staje się ostateczna. Jednakże w praktyce mogą wystąpić opóźnienia, które wynikają z różnych przyczyn, takich jak bierność organów administracyjnych (tzw. bezczynność), przewlekłość postępowań, a nawet brak funduszy w budżecie na realizację projektu, co zdarza się czasami w przypadku przedsięwzięć samorządowych.

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl