TworzymyGłos Regionu

reklama

Dobra Gmina Sława zaprezentowała swoją drużynę. Kto do wyborów idzie z burmistrzem Sadrakułą?

Sobota, 16 marca 2024 o 11:19, aktualizacja Sobota, 16 marca 2024 o 20:05, autor: 2
Dobra Gmina Sława zaprezentowała swoją drużynę. Kto do wyborów idzie z burmistrzem Sadrakułą?

Komitet KWW Dobra Gmina Sława, którego jest liderem urzędujący burmistrz Cezary Sadrakuła, za pośrednictwem swojej facebookowej strony zaprezentował listę do Rady Miejskiej w Sławie. Oto sylwetki kandydatów ubiegających się o mandat radnego.

Kandydaci KWW Dobra Gmina Sława do Rady Miejskiej w Sławie

 • Okręg wyborczy 1
   • BŁASZAK Konrad Andrzej
   • Wiek: 22
   • Miejscowość: Sława 
   • Kandydat o sobie: Nazywam się Konrad Błaszak, mam 23 lata i od urodzenia jestem mieszkańcem Sławy. Od najmłodszych lat moja edukacja szkolna związana była ze sławskimi placówkami oświaty. Ukończyłem sławską mundurówkę, a aktualnie studiuję na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Od lat jestem także ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Sławie. Zawodowo również zajmuje się bezpieczeństwem i to właśnie te kwestie uważam za najważniejsze. W swoich działaniach chcę przede wszystkich skupić się na obszarach, takich jak:
    • budowa nowego budynku przedszkola
    • dokończenie budowy ulicy Ogrodowej
    • modernizacja dróg dojazdowych do przyszłej obwodnicy
    • troska o bezpieczeństwo na wodzie
  • Okręg wyborczy 2
    • DENGUSIAK Jakub Jan
    • Wiek: 40
    • Miejscowość: Sława
    • Kandydat o sobie: Nazywam się Jakub Dengusiak. Mam 40 lat. Jestem żonaty i mam 3 wspaniałych synów. Ostatnie 5 lat działałem z pełnym zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej. W Sławie mieszkam od urodzenia, dlatego dobro i rozwój naszego miasta jest dla mnie priorytetem. W mijającej kadencji w Radzie Miejskiej wspólnie zrealizowaliśmy wiele ważnych dla Sławy inwestycji m.in.: modernizacje ulicy Sosnowej i Świerkowej, Obrońców Pokoju, przebudowano ulicę Odrodzonego Wojska Polskiego wraz z zielonym pasażem, przeprowadzono generalny remont w Szkole Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie oraz zrewitalizowano dwie części Parku Miejskiego. W nadchodzącym czasie chciałbym wspomóc realizację następujących wyzwań:
     • modernizacja budynku remizy
     • zagospodarowanie części budynku remizy na muzeum
     • dążenie do budowy obwodnicy Sławy
     • modernizacja dróg dojazdowych do przyszłej obwodnicy
     • budowa oświetlenia ulicznego na tzw. „poligonie”
   • Okręg wyborczy 3
     • POPADIUK Wiktoria
     • Wiek: 59
     • Miejscowość: Sława
     • Kandydat o sobie: Nazywam się Wiktoria Popadiuk, mam 59 lat. Jestem lekarzem rodzinnym. Od wielu lat staram się dbać o zdrowie mieszkańców gminy. Swoją pracę zawodową łączę z działalnością społeczną. W ostatniej kadencji Rady Miejskiej pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej. Jako radna podejmowałam decyzję, które owocowały wieloma zrealizowanymi już inwestycjami, które w znaczący sposób wpływają na jakość życia mieszkańców gminy, a także zwiększają atrakcyjność turystyczną gminy. W nadchodzącej kadencji będę zabiegać m.in. o:
      • kolejne nowe mieszkania dla mieszkańców gminy
      • modernizację boisk sportowych, utworzenie nowego Skate Parku i remont Orlika
      • termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
      • dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne
    • Okręg wyborczy 4
      • ŻARSKI Paweł Janusz
      • Wiek: 31
      • Miejscowość: Sława
      • Kandydat o sobie: Nazywam się Paweł Żarski. Od urodzenia jestem mieszkańcem Sławy. Mam 31 lat. Jestem absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Ukończyłem również studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania fizyki w szkole oraz do Zarządzania Oświatą. Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej w Sławie oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie jako nauczyciel matematyki i fizyki. Staram się być nauczycielem zaangażowanym i mieć dobry kontakt z moimi uczniami. Aktywnie uczestniczę w tworzeniu zajęć  pozalekcyjnych, np. konkursów „Tajemnice Szkoły”, które zapoczątkowałem i współorganizuję. Bardzo chciał bym aktywnie i z zaangażowaniem współpracować z młodzieżą również na gruncie działalności samorządowej. Kocham sport. Od wielu lat jestem czynnym zawodnikiem w tenisie stołowym, osiągam sukcesy na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Główne zadania, do których realizacji będę dążył to przede wszystkim:
       • budowa obwodnicy Sławy – zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta
       • poprawa bezpieczeństwa drogowego w obrębie Starego Miasta
       • działalność pro senioralna i pomoc osobom z niepełnosprawnościami – wykorzystanie budynku po byłym Domu Kultury przy ul. Głogowskiej
       • uruchomienie Taxi Senior 70+
       • aktywne współdziałanie z młodzieżą
       • wsparcie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej i budowy kolejnych mieszkań w Sławie
       • rewitalizacja Starego Miasta – utworzenie fundacji mającej na celu troskę o przywrócenie świetności centrum miasta
     • Okręg wyborczy 5
       • ŁASKAWIEC Ryszard Marian
       • Wiek: 66
       • Miejscowość: Sława
       • Kandydat o sobie: Nazywam się Ryszard Łaskawiec. Mam 67 lat. Jestem mężem, ojcem i dziadkiem. Jako radny zawsze starałem się być blisko ludzi, dzięki czemu znam problemy i oczekiwania mieszkańców Sławy. W minionej kadencji działałem z zaangażowaniem, rozwiązując problemy i wspierając realizację wielu ważnych dla mieszkańców Gminy inwestycji. W nadchodzącej kadencji będę zabiegać m.in. o:
        • budowę drugiego etapu obwodnicy Sławy
        • budowę zjazdów i łączników do nowo powstającej części obwodnicy
        • dokończenie budowy chodnika na ulicy Wschowskiej
        • wsparcie emerytów i osób z niepełnosprawnościami – adaptacja byłego Domu Kultury na potrzeby tych grup społecznych
      • Okręg wyborczy 6
        • KRUK Mikołaj
        • Wiek: 25
        • Miejscowość: Przybyszów
        • Kandydat o sobie: Nazywam się Mikołaj Kruk. Mam 25 lat. Od urodzenia mieszkam w Przybyszowie i swoje dalsze plany życiowe wiążę z tą miejscowością. Z zawodu jestem elektrykiem. Moim hobby jest sport i motoryzacja. W poprzedniej kadencji byłem członkiem Rady Sołeckiej i jednym z inicjatorów remontu sali. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym wsi. Pełniąc funkcję radnego, chciałbym skupić się na realizacji przedstawionych poniżej zadań tak w Przybyszowie, jak i Cegłówku:
         • modernizacja dróg w Przybyszowie i Cegłówku oraz budowa drogi do Potrzebowa
         • remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przed i za salą
         • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości – budowa altanki i doposażenie placu zabaw
         • uzupełnienie punktów świetlnych w miejscowościach Cegłówko i Przybyszów
       • Okręg wyborczy 7
         • DOLATKOWSKA Izabela Marzena
         • Wiek: 37
         • Miejscowość: Gola
         • Kandydat o sobie: Nazywam się Izabela Dolatkowska. Mam 37 lat. Jestem mieszkanką Goli. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego. Na co dzień uczę wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Starym Strączu. Sport jest moją pasją od zawsze! Jestem trenerem II klasy pływania, które jest moim hobby. Wolny czas spędzam w ruchu i zachęcam do niego wszystkich, gdyż aktywność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania naszego organizmu. Dlatego tak bardzo zależy mi na tym, aby w Naszej Gminie powstało jak najwięcej ścieżek rowerowych, aby wszyscy mogli bezpiecznie spędzać czas wolny i korzystać z walorów Sławy i okolic. Moimi priorytetami, jakie chciałabym zrealizować względem okręgu nr 7 są:
          • budowa ścieżki rowerowej Dąb-Gola- Wróblów
          • rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
          • zwiększanie atrakcyjności turystycznej miejscowości
          • budowa ścieżki rowerowej i części drogi w Goli (stary tartak)
          • rozbudowa świetlicy w Lubogoszczy
          • doświetlenie w miejscowości Gola
        • Okręg wyborczy 8
          • BUCZEK Krzysztof Witold
          • Wiek: 55
          • Miejscowość: Radzyń
          • Kandydat o sobie: Nazywam się Krzysztof Buczek, mam 56 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Od urodzenia mieszkam w Radzyniu. Zawodowo jestem kierowcą autokaru. Przez 16 lat pełniłem funkcję sołtysa wsi Radzyń. W tym czasie wspólnie zrealizowaliśmy wiele zadań. Działając wspólnie z Radą Sołecką, wykonaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji m.in.: została wybudowana świetlica wiejska i zagospodarowany teren rekreacyjny, gdzie powstał plac zabaw, altana, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe. Powstał pomost nad jeziorem, chodniki oraz wyremontowanych zostało kilka dróg. Co roku organizowane były również różne imprezy okolicznościowe, w tym cieszący się dużą popularnością Dzień Dziecka. Rozmawiając z mieszkańcami, wypracowaliśmy kolejne obszary, które wymagają poprawy, i o których realizację będę zabiegał, ubiegając się o funkcję Radnego Rady Miejskiej w Sławie:
           • ścieżka rowerowa wokół Jeziora Sławskiego – część Radzyń–Józefów
           • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości
           • utwardzenie drogi do Myszyńca
           • dążenie do budowy ulicy Słonecznej
           • chodnik w miejscowości Tarnów Jezierny
           • poprawa infrastruktury drogowej
           • starania o budowę ścieżki rowerowej Sława – Tarnów Jezierny
         • Okręg wyborczy 9
           • JUREWICZ Antoni Edward
           • Wiek: 64
           • Miejscowość: Stare Strącze
           • Kandydat o sobie: Nazywam się Antonii Jurewicz, mieszkam w Starym Strączu. Jestem przedsiębiorcą. Mam 64 lata. Bliskie są mi sprawy najbliższych okolic – Starego Strącza, Krzydłowiczek oraz Jutrzenki. Dzięki intensywnym staraniom w ostatnich kilku latach zrealizowanych zostało wiele znaczących inwestycji m.in. skanalizowano połowę miejscowości Stare Strącze, na tej części zmodernizowana została również droga. Kolejne wyzwania, przed jakim stoimy, i o jakich realizację będę aktywnie zabiegał to m.in.
            • rozebranie starej i budowa nowej świetlicy w Krzydłowiczkach
            • remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Strączu
            • poprawa infrastruktury drogowej
            • tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zadbanie o warunki rozwoju dla małej i średniej przedsiębiorczości
          • Okręg wyborczy 10
            • ŻELICHOWSKI Michał
            • Wiek: 43
            • Miejscowość: Stare Strącze
            • Kandydat o sobie: Nazywam się Michał Żelichowski, mam 42 lata. Jestem mieszkańcem Starego Strącza. Od 2016 roku prowadzę Ośrodek Szkolenia Kierowców. Od dziecka interesowałem się motoryzacją. Z uwagi na to, bardzo ważne są dla mnie kwestie bezpieczeństwa na drogach. Chciałbym spotykać się młodzieżą i poruszać z nimi tematy związane z bezpieczeństwem i prawidłowym zachowywaniem się na drogach. Moją pasją jest fotografowanie przyrody. Ważne dla mnie jest współdziałanie ze społecznością lokalną, wysłuchanie potrzeb i zauważonych problemów oraz pomoc w ich rozwiązywaniu. Obszary, których poprawę chciałbym wspierać kandydując do Rady Miejskiej w Sławie to:
             • budowa drugiej części kanalizacji Starego Strącza
             • budowa drogi dojazdowej (PKP – nowe osiedle)
             • poprawa bezpieczeństwa drogowego w Nowym Strączu
             • utwardzenie placu w Starym Strączu przy przystanku
             • remont drogi do Nowego Strącza
           • Okręg wyborczy 11
             • TOMCZAK Marta Maria
             • Wiek: 38
             • Miejscowość: Krzepielów
             • Kandydat o sobie: Nazywam się Marta Tomczak. Mam 38 lat, od urodzenia mieszkam w Krzepielowie. Od 10 lat samodzielnie prowadzę Zespół Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca w Krzepielowie, który jest jednym z nielicznych zespołów ludowych folklorystycznych na terenie województwa lubuskiego. Zadanie to daje mi ogrom satysfakcji. Od ubiegłego roku, dzięki zaufaniu mieszkańców Krzepielowa pełnię funkcję sołtysa tej miejscowości. Moją pasją jest taniec, bieganie i turystyka. Od wielu lat staram się aktywnie współdziałać z mieszkańcami, szczególnie z młodzieżą oraz ze stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej miejscowości. Pełniąc funkcję radnej Rady Miejskiej w Sławie, skupię się na następujących obszarach:
              • zaprojektowanie oraz utwardzenie drogi do „szkółki”
              • remont świetlicy wiejskiej w Krzepielowie
              • oczyszczenie stawu przy OSP
              • działalność kulturalna – rozwijanie Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca
              • wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży
            • Okręg wyborczy 12
              • MAZUR Sławomir Jan
              • Wiek: 63
              • Miejscowość: Ciosaniec
              • Kandydat o sobie: Nazywam się Sławomir Mazur, mam 63 lata, jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej w Ciosańcu i Łupicach. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Od wielu lat mieszkam w Ciosańcu. Zawsze bliskie mi są sprawy mieszkańców i chętnie uczestniczę w przedsięwzięciach zmierzających do integracji społeczności lokalnej. Będąc Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sławie, dbałem o rozwoju całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem Ciosańca, Dronik i Szreniawy. Dzięki wieloletniemu angażowaniu środków z funduszu sołeckiego zmodernizowano chodnik w Ciosańcu. Jako wychowawca młodzieży zawsze bliskie mi było tworzenie dobrych warunków rozwoju oświaty, poprzez dbanie o komfort pracy uczniów i nauczycieli. Wybudowana w tym czasie została sala gimnastyczna, wyremontowana szkoła, zorganizowany plac zabaw oraz plac rekreacyjny z altaną plenerową.  W najbliższej kadencji zabiegać będę o:
               • poszerzenie pobocza i remont drogi Droniki - Ciosaniec
               • poprawa stosunków wodnych – melioracja
               • kanalizacja w miejscowości Szreniawa
               • przejęcie przez Gminę Sława drogi wojewódzkiej Sławocin – Łupice
             • Okręg wyborczy 13
               • WOJCIECH Bożena Ewa
               • Wiek: 58
               • Miejscowość: Łupice
               • Kandydat o sobie: Nazywam się Bożena Wojciech, mam 58 lat. Niezwykle ważna jest dla mnie w życiu rodzina. Jestem szczęśliwą żoną, mamą i babcią. Od wielu lat aktywnie działam na rzecz społeczności lokalnej, ściśle współpracuje ze wszystkim stowarzyszeniami działającymi na terenie wsi. Z zaangażowaniem działałam w Radzie Rodziców w Szkole w Łupicach i Ciosańcu oraz nadal aktywnie działam w Kole Gospodyń Wiejskich w Łupicach. Dzięki dotychczasowym intensywnym, wspólnym staraniom została wybudowana droga w Bagnie oraz ulice w Łupicach, wyremontowana została świetlica wiejska, szkoła oraz wybudowano boisko sportowe Orlik. Obecnie realizowana jest inwestycja drogowa w centrum wsi Łupice. Kolejne wspólne plany są równie ambitne i obejmują m.in.:
                • remont drogi wojewódzkiej
                • przygotowanie koncepcji przebudowy chodnika w Łupicach
                • budowa drogi z Bagna do Polanicy
                • poprawa stosunków melioracyjnych i wodnych w Łupicach
                • zabezpieczenie terenów przez podtopieniami
                • remont obiektów sportowych i pomieszczeń socjalnych przy boisku
                • dokończenie budowy ulicy Akacjowej
                • przejęcie przez Gminę Sława drogi wojewódzkiej Sławocin – Łupice
              • Okręg wyborczy 14
                • SOWIŃSKA Elżbieta Anna
                • Wiek: 65
                • Miejscowość: Lipinki
                • Kandydat o sobie: Nazywam się Elżbieta Sowińska, mam 64 lata, od urodzenia mieszkam w Lipinkach. Jestem żoną, mamą i babcią. Przez wiele lat wraz z mężem prowadziłam gospodarstwo rolne. Z tego też względu życie codzienne i problemy mieszkańców wsi nie są mi obce. Od wielu lat działam aktywnie w społeczności lokalnej – jestem Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinkach. Wraz z koleżankami z Koła z sukcesami bierzemy udział w wielu konkursach i wydarzeniach, zarówno na terenie gminy, jak i województwa. Bardzo dobrze układa się moja współpraca z Radą Sołecką. Wspólnie udało nam się doprowadzić do remontu Sali wiejskiej i świetlicy, w których organizowane są imprezy ogólnowiejskie, jak i okolicznościowe przez samych mieszkańców. Pełniąc funkcję radnej, podejmę następujące działania:
                 • zabezpieczenie terenów przed podtopieniami
                 • budowa ścieżki rowerowej Lipinki – Krążkowo – Krzepielów
                 • poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę przejść dla pieszych
                 • remont drogi do Dębczyna
                 • utwardzenie drogi w Krążkowie na osiedle PGR/nadleśnictw
               • Okręg wyborczy 15
                 • MACIEJEWSKA Monika
                 • Wiek: 50
                 • Miejscowość: Śmieszkowo
                 • Kandydat o sobie: Nazywam się Monika Maciejewska, mam 50 lat, od 18 lat mieszkam w Śmieszkowie. Jestem szczęśliwą żoną, mamą i babcią. Od wielu lat działam w Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej im. Franciszka Niewidziajły w Sławie, a od niedawna również w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie. Lubię angażować się w akcje na rzecz lokalnej społeczności. Zawsze służę dobrą radą i pomocą, a wszelkie sprawy rozwiązuję na bieżąco. Potrzeby i problemy mieszkańców nie są mi obce, gdyż spotykam się z nimi na co dzień aktywnie uczestnicząc w życiu wsi, gminy, parafii. Dzięki temu wiem, jakie potrzeby, problemy i niedostatki są udziałem naszego okręgu. W swoich działaniach planuję skupić się przede wszystkim na:
                  • budowa ścieżki rowerowej Dąb – Gola – Wróblów
                  • współpraca z OSP Śmieszkowo – zakup nowego auta oraz remont remizy
                  • budowa chodnika we Wróblowie
                  • budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Spokojna (wzdłuż drogi powiatowej do nowego osiedla)

               Źródło: Dobra Gmina Sława (meta), PKW

               REKLAMA
               POLECAMY
               REKLAMA

               Komentarze (2)

               avatar

               avatar
               ~Zofia
               17.03.2024 23:43

               Jak się spełnią przepowiednie kandydatów na radnych to pełnia szczęścia i radości zawita do Gminy Sława. Jednak dziwi mnie to, że żaden kandydat na radnego nie zadba o bezpieczeństwo na ulicy Wojska Polskiego przez najbliższą kadencję, bo dopóki nie będzie obwodnicy to ta ulica jest i będzie utrapieniem dla kierowców i pieszych.

               avatar
               ~jj
               20.03.2024 07:48

               obwodnica nie za tych szmuntków przy władzy................

               Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

               Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl