TworzymyGłos Regionu

reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Długoterminowe vs. krótkoterminowe inwestowanie: Zalety i wady

Poniedziałek, 04 grudnia 2023 o 14:35, autor: 0
Długoterminowe vs. krótkoterminowe inwestowanie: Zalety i wady

Odpowiedź na pytanie, czy lepiej inwestować długoterminowo czy krótkoterminowo nie podlega dyskusji – większe korzyści dają inwestycje z dłuższym horyzontem czasowym.

Na rynku kapitałowym za inwestycję długoterminową uznaje się taką, która trwa minimum rok. Większość zarządzających funduszami inwestycji wskazuje jednak, że minimalny okres powinien być przynajmniej trzy razy dłuższy. Jej kres to lat kilkadziesiąt, szczególnie pożądany dla osób, które postanowiły oszczędzać pieniądze na emeryturę.

Oczywiście „długoterminowość” inwestycji nie oznacza bierności – co do zasady raz w roku powinniśmy dokonywać przeglądu naszych inwestycji i dostosowywać ją do warunków panujących na rynku weryfikując swoje pierwotne decyzje związane na przykład w wyborem funduszu, rodzajem aktywów, wreszcie – zwłaszcza w wypadku akcji – obszarem geograficznym.

Część zysków można zrealizować

Fundamentalną zaletą długoterminowego inwestowania na rynku kapitałowym, a więc na przykład w fundusze inwestycyjne jest niskie ryzyko. Doświadczenie uczy, że nawet zakup jednostek uczestnictwa funduszu w nie najlepszym momencie, czyli w okresie, gdy aktywa są notowane wysoko, w dłuższym horyzoncie czasowym daje dobre, a przynajmniej zadowalające wyniki. Dodatkowo, jeśli tylko wybrany przez nas fundusz inwestuje w spółki dywidendowe, stajemy się beneficjentami dochodu pasywnego. W przypadku niektórych osób długoterminowa inwestycja może też dawać pewne przywileje podatkowe.

Słabością długoterminowych inwestycji jest konieczność zachowania dyscypliny i cierpliwości. Nie jest to łatwe, bo większość ludzi oczekuje szybkiej nagrody za swoje działania. Pamiętajmy jednak, że nawet przy długoterminowej inwestycji możemy co jakiś czas zrealizować część zysków.

Megatrendy

Osoby zdecydowane na długoterminową inwestycję mogą zdecydować się zarówno na inwestowanie w akcje, jak i instrumenty rynku dłużnego, czyli fundusze obligacji skarbowych bądź korporacyjnych. Każdy wybór wiąże się oczywiście z ryzykiem, dlatego konieczne jest postawienie na dywersyfikację aktywów. Dobrze też wybrać taki fundusz, którego zarządzający wykazuje się elastycznością, to znaczy sam dba o to, aby dostosowywać inwestycję do warunków panujących na rynku.

Rozważając inwestycję, która ma trwać wiele lat warto się zastanowić nad tzw. megatrendami, czyli długoterminowymi trendami panującymi na rynku. One oczywiście się zmieniają, ale obecnie należą do nich między innymi starzenie się społeczeństwa, niska dzietność, rozwój sztucznej inteligencji. 

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl