REKLAMA
Zdjęć: 4 z 41

Budowa świetlicy w Dryżynie zakończona (FOTO)

W dniu 13 grudnia br. odebrano roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i salą wielofunkcyjną w Dryżynie. Inwestycja była realizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 18 października 2021 r. z wykonawcą robót Zakładem Budownictwa Ogólnego s.c. Henryk Kowalczykowski, Jacek Kowalczykowski z siedzibą we Wschowie.

wróć do artykułu
« »x