REKLAMA
Zdjęć: 2 z 3

Porozumienie w sprawie szkolenia oddziału przygotowania wojskowego

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej…”- to preambuła zawartego wczoraj (23 listopada) porozumienia między Dowódcą 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego pułkownikiem dyplomowanym Adamem Luzyńczykiem oraz Dyrektorem I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie mgr Piotrem Wielandem.

wróć do artykułu
« »x