Szczegóły wydarzenia

Rajd cyklistów ,,Drogą św. Jakuba"

Pątniczego Rajdu Cyklistów „DROGĄ ŚWIETEGO JAKUBA”
ZE WSCHOWY DO JAKUBOWA
WSCHOWA – GŁOGÓW – JAKUBÓW, 23 LIPCA 2017
REGULAMIN
1.ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANZATORZY:
KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „HORYZONT” WSCHOWA
STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE ZIEMI WSCHOWSKIEJ 
2.PATRONAT:
UBEZPIECZENIE PH INSURANCE PAWEŁ GAŁA WSCHOWA
KLASZTOR FRANCISZKANÓW WE WSCHOWIE 
POWIAT WSCHOWSKI 
3.CEL:
a).RELIGIJNY – nawiedzenie sanktuarium Św. Jakuba (Większego) Apostoła oraz uczestnictwo we Mszy Świętej w kościele w Jakubowie,
b).REKREACYJNY – popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnej rekreacji,
c).KSZTAŁCĄCY – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy związanej z: krajoznawstwem, dziedzictwem kulturowym oraz środowiskiem naturalnym regionu wschowskiego i głogowskiego
4.TERMIN: niedziela dnia 23 lipca 2017 r.
Zbiórka pątników o godz. 7:45na placu przy Klasztorze Franciszkanów we Wschowie
5.PROGRAM PIELGRZYMKI: 
I. – przejazd rowerem na trasie Wschowa – Jakubów 
II. – obowiązkowe uczestnictwo we Mszy Świętej o godz.12:00
III. – poczęstunek gorący posiłek i napoje w Jakubowie
IV. – przejazd rowerem z Jakubowa do Wschowy
6.TRASA PIELGRZYMKI:
Dojazd do Jakubowa i powrót
Wschowa – Konradowo – Kandlewo – Zamysów – Gola – Krzekotów – Serby – Głogów – Kurowice – Jakubów; ok. 35,8km
6.WARUNKI UCZESTNICTWA:
-w rajdzie uczestniczą osoby pełnoletnie oraz młodzież od 15
-dzieci do lat 15 mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych
-szkoły czy placówki oświatowe zgłaszają się w grupach pod opieką nauczyciela
-uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo do dnia 
21 lipca 2016 r., do godz. 15:00,tel. 661 237 745; 
e-mail: lutman51@o2.pl
7.ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
-gorący posiłek i napoje
-dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe buttony
8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. uczestnicy rajdów rowerowych powinni mieć ze sobą pojemniki z wodą mineralną
b. uczestnicy pielgrzymki rowerowej powinni posiadać ubiory dostosowane do potrzeb pogodowych i odpowiednie dla turystyki rowerowej
c. organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez uczestników bądź osoby trzecie
d. dzieci i młodzież do lat 18 – uczestniczący w pielgrzymce rowerowej powinni posiadać kartę rowerową
e. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy rajdu obowiązani są wykupić jako wspólną polisę ubezpieczeniową na miejscu startu 
f.na starcie należy opłacić wpisowe i ubezpieczenie PZU: 20 zł dorośli a dzieci i młodzież 10 zł
9. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:
Na drodze publicznej poruszamy się w kolumnie zgodnie z przepisami Art. 2 poz. 1a, Art. 32 poz.1 pkt.2 oraz Art. 33 Ustawy z dn. 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym.
Tempo jazdy rowerem na rajdzie nie może przekraczać 21 km/h. Poruszamy się wszyscy razem, nie dozwolone są samodzielne tzw. odskoki rowerzystów do „przodu”. Takie zachowanie grozi wykluczeniem z dalszej jazdy na rajdzie!
Uwaga! Liczba uczestników ograniczona do 20 osób

Data: 23.07.2017 o godzinie 07:45
Miejsce: Zbiórka przy Klasztorze Franciszkanów we Wschowie
Rodzaj: Sport
REKLAMA

Wybierz datę

REKLAMA

Polecamy

Nie patronujemy żadnej imprezie

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl