Szczegóły wydarzenia

Sesja Rady Miejskiej w Sławie

 

Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
4. Sprawy organizacyjne Rady.
5. Informacja o sieci szkół i przedszkoli.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2017.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sława na rok 2017.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/187/16  Rady  Miejskiej w Sławie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2017-2031.
11. Interpelacje i wnioski.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
14. Zamknięcie obrad.

 

 

Data: 25.05.2017 o godzinie 15:00
Miejsce: Urząd Miejski w Sławie
Rodzaj: Sława
REKLAMA

Wybierz datę

REKLAMA

Polecamy

Nie patronujemy żadnej imprezie

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl