TworzymyGłos Regionu

reklama

Ustawa o świadczeniu pieniężnym dla sołtysów - Nowe przepisy od 1 lipca

Piątek, 30 czerwca 2023 o 14:26, autor: 0
Ustawa o świadczeniu pieniężnym dla sołtysów - Nowe przepisy od 1 lipca

Z dniem 1 lipca 2023 r. w życie wchodzi nowa ustawa dotycząca świadczenia pieniężnego dla sołtysów. Ustawa ta określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego dla osób pełniących funkcję sołtysa. Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone tymi przepisami?

Kto może otrzymać świadczenie?

Aby móc otrzymać świadczenie pieniężne, osoba musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim musi być osobą, która przez co najmniej dwie kadencje, czyli przez okres nie krótszy niż 8 lat, pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Ważne jest, aby ten okres nie był przerywany, ale istnieje możliwość uwzględnienia także okresu pełnienia funkcji sołtysa na podstawie wcześniejszych przepisów dotyczących samorządu gminnego.

Dodatkowo, osoba ubiegająca się o świadczenie musi osiągnąć odpowiedni wiek. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Świadczenie pieniężne

Przyznane świadczenie pieniężne wynosi 300 zł miesięcznie. Kwota ta przysługuje osobom, które spełniają wymienione wcześniej warunki i zostały zakwalifikowane do otrzymania świadczenia. Wypłata odbywa się na podstawie decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wyłączenia i ograniczenia

Niestety, nie wszyscy pełniący funkcję sołtysa będą uprawnieni do otrzymania świadczenia pieniężnego. Istnieje kilka wyłączeń i ograniczeń. Osobom poniżej odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet

, 65 lat dla mężczyzn) nie przysługuje świadczenie. Ponadto, osoby pełniące funkcję sołtysa przez krótszy okres niż 2 kadencje lub krócej niż 8 lat również nie będą kwalifikować się do otrzymania świadczenia. Wyłączone są także osoby, które pełniły funkcję sołtysa jedynie na podstawie przepisów obowiązujących przed wprowadzeniem ustawy o samorządzie gminnym.

Dodatkowo, osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa nie będą mogły otrzymać świadczenia.

Procedura składania wniosku

Aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, należy udać się do odpowiedniego oddziału regionalnego lub placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które są właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać odpowiednie dokumenty potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, takie jak zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Istnieje również możliwość złożenia oświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa, które powinno być potwierdzone przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w danym sołectwie.

Należy pamiętać, że składając wniosek, konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia. Opłatę można uiścić poprzez przelew bankowy lub gotówką w kasie urzędu. W przypadku braku danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa, wnioskodawca musi przedstawić oświadczenia innych osób zamieszkujących w sołectwie.

Warto zaznaczyć, że składając wniosek, wnioskodawca musi być świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ostateczne przyznanie świadczenia pieniężnego zależy od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jeśli spełniasz warunki określone w nowej ustawie, skorzystaj z możliwości otrzymania świadczenia za pełnienie funkcji sołtysa!

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl