TworzymyGłos Regionu

Przetarg na maszyny i urządzenia

- HZZ Osowa Sień

Wtorek, 21 czerwca 2022 o 15:46, aktualizacja Wtorek, 21 czerwca 2022 o 16:52, autor: 0 1627

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej 1, 67-400 Wschowa tel. (65) 540-61-74 ogłasza jako prowadząca przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych):

Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2022 r. o godz. 900 w miejscowości Przyczyna Górna nr 1, 67-400 Wschowa w formie przetargu pisemnego - ofertowego. Sprzedawane maszyny rolnicze oraz pozostałe urządzenia można obejrzeć w dniach 20.06 – 06.07.2022 r. w godzinach 700 – 1500 w miejscowości Konradowo 53A, 67-400 Wschowa.
Warunki przetargu:
1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 07.07.2022 r. do godz. 830 w siedzibie spółki – Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
b) oferowaną cenę
c) numer pozycji
d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu wzór (niewypełniony druk) można pobrać ze strony internetowej spółki: www.hodowlazwierzat.pl 
e) oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg” w sekretariacie spółki.
f) jeżeli oferent nie będzie obecny na przetargu i nie będzie dokonywał wpłaty wadium gotówką w kasie, to należy do oferty dołączyć dowód wpłaty wadium.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w gotówce w dniu przetargu do godz. 8:30 w miejscu, gdzie odbędzie się przetarg (kasa) lub na konto Spółki: Santander Bank Polska S.A. oddział Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 najpóźniej do dnia 07.07.2022 r. do godz. 830 (wymagany na przetargu dowód wpłaty wadium).
3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
5.  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
6.  Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
7.  Umowa sprzedaży (faktura VAT) pomiędzy spółką a oferentem, którego oferta została przyjęta, zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przetargu.  
8.   Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.
9. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybycia oraz wpłacone wadium.
10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. 
11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
12. Cena wywoławcza jest ceną brutto do zapłaty. Stawka VAT na wszystkie maszyny i urządzenia wynosi 23 %.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 609 299 045 
www.hodowlazwierzat.pl

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

OGŁOSZENIA

dodaj ogłoszenie

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl