TworzymyGłos Regionu

Nowy obowiązek dla stowarzyszeń

Środa, 05 stycznia 2022 o 10:01, autor: 0 617
Nowy obowiązek dla stowarzyszeń

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzającą istotne zmiany do regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, powstał nowy obowiązek leżący po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Zgodnie z art. 58 pkt. 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
do dnia 31 stycznia 2022 roku,

Zgodnie z art. 59 ww. ustawy należy zgłosić następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne:
  1. Nazwę
  2. Formę organizacyjną,
  3. Siedzibę,
  4. Numer w KRS,
  5. NIP o ile został nadany;
 2. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Członków Zarządu):
  1. Imię, nazwisko,
  2. Każde posiadane obywatelstwo,
  3. Państwo zamieszkania,
  4. PESEL lub datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL),
  5. Informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia do Rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia.Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej(https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych).

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl