TworzymyGłos Regionu

XXVII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa

Poniedziałek, 11 października 2021 o 11:09, aktualizacja Czwartek, 11 listopada 2021 o 15:07, autor: 0 90
XXVII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa

Dnia 06 października br. w Sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Obrady XXVI Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Anna Zalewska.

Radni wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantę Wielgus z działalności w okresie międzysesyjnym. Wysłuchali informacji Dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy na temat stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację na temat realizowanych inwestycji na terenie Gminy w 2021 roku. 

Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXVII/208/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  2. Uchwała Nr XXVII/209/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
  3. Uchwała Nr XXVII/210/21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  4. Uchwała Nr XXVII/211/21 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
  5. Uchwała Nr XXVII/212/21 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  6. Uchwała Nr XXVII/213/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  7. Uchwala Nr XXVII/214/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
  8. Uchwała Nr XXVII/215/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
  9. Uchwała Nr XXVII/216/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna.”

Załączniki:

1. Uchwały XXVII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 06 października 2021 r. 

2. Prezentacja - Realizacja inwestycji na terenie Gminy w 2021 roku. 

3. Retransmisja obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl