TworzymyGłos Regionu

XXII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie [ZAPOWIEDŹ]

Czwartek, 26 listopada 2020 o 12:21, aktualizacja Czwartek, 26 listopada 2020 o 12:26, autor: 2 666
XXII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie [ZAPOWIEDŹ]

30 listopada 2020r. o godz. 12.00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Materiały na sesję znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej we Wschowie.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 6. Informacja na temat pozyskanych środków.
 7. Informacja w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wschowa na lata 2021 – 2025. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wschowa na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do bezpłatnego używania na rzecz Sołectwa Tylewice.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/140/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 stycznia 2020  roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020 – 2027.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wschowie
 
(-) Hanna Knaflewska-Walkowiak
 
(Gmina Wschowa)
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~Do redakcji.
26.11.2020 15:39

Czy redakcja jest zorientowana w temacie komputera dla radnej Czy radna przyjęła komputer służbowy , czy dalej upiera się przy pracy na swoim prywatnym , czy będzie zdalnie nieobecna. Interesuje mnie to bardzo , ponieważ nie wiem jak mam zorganizować sobie obowiązki tego dnia i ile czasu mniej więcej poświęcić na oglądanie bądź słuchanie obrad rady.Szkoda by mi było przeoczyć kolejny spektakl z niespotykaną dotąd w innych radach obsadą , a przede wszystkim z prawdziwą divą wschowskiego panteonu gwiazd opozycji.

avatar
~Podatki
27.11.2020 21:35

Czy radni zapytają o referat podatków i windykacji, tj. dlaczego kierownik został zatrudniony bez konkursu oraz czy zaniedbania tego referatu o czym informowana była opinia publiczna zostały zgłoszone organom ścigania?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl