TworzymyGłos Regionu

Wakacje bez kąpieli?

Basen miejski w remoncie. Kąpielisko w Lginiu czeka na decyzję wojewody.

Poniedziałek, 01 czerwca 2020 o 13:00, aktualizacja Niedziela, 31 maja 2020 o 21:14, autor: 12 3069
Wakacje bez kąpieli?

Na sesji Rady Miejskiej we Wschowie 27 maja radni usłyszeli od dyrektora CKiR Piotra Kokorniaka, że w najbliższym sezonie letnim basen we Wschowie nie będzie otwarty dla amatorów kąpieli. Dyrektor podał dwa powody. Po pierwsze hostel znajdujący się w kompleksie stadionu – basen został wyznaczony na miejsce kwarantanny i dopóki taki stan rzeczy będzie się utrzymywał istnieją obostrzenia dotyczące przebywania osób w jego pobliżu. Za ważniejszy powód nieotwierania wschowskiego basenu w tym roku uznał Pan dyrektor bardzo zły stan techniczny basenu.

Drogi przed remontem basenu

Dyrektor wspomniał o zastrzeżeniach ze strony Sanepidu, który nie pozwala otworzyć basenu. Konieczna jest wymiana rur i pomp oraz kompleksowy remont toalet. Wszystkie niezbędne prace remonty kosztowałyby zdaniem dyrektora ok. 90 tys. zł. Radny Miłosz Czopek zaproponował w tym miejscu, aby pieniądze zarezerwowane w budżecie CKiR na organizację Dni Wschowy, które z powodu pandemii koronawirusa w tym roku się nie odbędą, przeznaczyć na remont basenu. Odpowiadając dyrektor Kokorniak stwierdził, że te środki zostały zabrane. Z wypowiedzi dyrektora wynikało, że już nie dysponuje tymi pieniędzmi.

Do dyskusji włączyła się przewodnicząca Rady Hanna Knaflewska – Walkowiak:

„Gmina potrzebuje dużo setek tysięcy na drogi, które będą modernizowane z 80% dofinansowaniem. My musimy poszukać 20% wkładu własnego. Jeżeli nie ma Dni Wschowy, to nie ma sensu żeby te pieniądze leżały w budżecie CKiR. To jest logiczne. My potrzebujemy na drogi, na które pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Mieszkańcom Wschowy potrzebne są drogi. Mieszkańcy chcą chodzić suchą nogą po chodnikach”.

Głos zabrał też zastępca burmistrza Marek Kraśny:

„W tej chwili analizujemy możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację basenu wschowskiego. Z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że będzie ogłoszony nabór w najbliższych miesiącach i przymierzamy się do złożenia w porozumieniu z CKiR aplikacji na rewitalizacje basenu. Jeżeli chodzi o środki, które pozostaną w różnych miejscach z powodu COVID – 19 to powinniście Państwo mieć świadomość tego, że będziemy mieć problemy finansowe ze względu na sytuację w oświacie, dodatkowo musimy znaleźć duże środki na udział własny w inwestycjach, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Sytuacja finansowa nie jest łatwa”.

Kąpielisko w Lginiu oczekuje na decyzję wojewody

Sprawa rekreacji nad wodą i możliwości zażywania wakacyjnych kąpieli wróciła w jednym z następnych punktów obrad. Radni debatowali nad dwoma projektami uchwał: w sprawie wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli oraz wykazu kąpielisk organizowanych na terenie gminy Wschowa. Pierwsza z tych uchwał dotyczy stanicy harcerskiej w Lginiu, na terenie której nie organizuje się kąpieliska tylko okazjonalne miejsce do kąpieli i została jednogłośnie podjęta przez radnych. Druga uchwała dotyczy plaży zarządzanej przez CKiR, przy której organizuje się kąpielisko. I właśnie w sprawie uchwały o kąpieliskach głos zabrał Miłosz Czopek:

„Z poprzednich lat pamiętam, że takie uchwały rady gmin były zobowiązane podejmować do dnia 20 maja (sesja odbywała się 27 maja – przyp. red). Był to termin nieprzekraczalny. Z Generalnej Dyrekcji Wód Polskich uzyskałem potwierdzeniem, że termin ten się nie zmienił. Pytam zatem radcy prawnego jak pan widzi tę sprawę? Przepisy wyglądają na jednoznaczne. Zwróciłem się też w tej sprawie do służb wojewody, więc proszę o Pana opinię”.

Radny Czopek kontynuując swoje wystąpienie zaproponował rozszerzenie uzasadnienia do chwały o podanie powodu niedotrzymania tego terminu. Jak tłumaczył nadzór prawny wojewody otrzyma w ten sposób szansę na nieuchylenie tej uchwały. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że obok zamkniętego basenu nie będzie też można uruchomić kąpieliska w Lginiu. Radny Czopek zaproponował też zarządzenie przerwy w obradach w celu zmiany wspomnianego uzasadnienia. W tym momencie radca prawny obsługujący sesję poddał w wątpliwość sens takiego działania. Stwierdził, że jeżeli termin ustawowy została naruszony to „mleko się rozlało” i żadne zmiany w uzasadnieniu już w niczym nie pomogą. Radny Przemysław Gliński zwrócił uwagę, że organizator kąpieliska czyli CKiR we Wschowie powinien do końca roku 2019 złożyć w urzędzie stosowny wniosek i urząd miał cztery miesiące na przygotowanie takiej uchwały. Pytał dalej co się takiego wydarzyło, że uchwała ta nie mogła być procedowana na jednej z poprzednich sesji. Odpowiedziała wiceburmistrz Marta Panicz – Szajnkenig:

„Faktycznie, żadnemu pracownikowi merytorycznemu nie można zarzucić niedbałości bądź zaniechania. Jedynym powodem była sytuacja związana z wirusem COVID – 19. Powodowało to naszą niepewność. Baliśmy się o to, aby krok dotyczący uruchomienia, czy podjęcia uchwały w sprawie kąpielisk nie był krokiem niewłaściwym. Stąd zwlekaliśmy do momentu kiedy pewne rzeczy stały się jasne i czytelne oraz bardziej bezpieczne”.

Wyjaśnienia te nie zadowoliły Przemysława Glińskiego. Zwrócił on uwagę na to, że uzasadnienie do uchwały mówi o terminowym złożeniu wniosku przez dyrektora CKiR, o zaopiniowaniu pozytywnym przez wszystkie wymagane prawem instytucje do dnia 12 lutego, a obostrzenia związane z epidemią pojawiły się 12 marca. Zdaniem radnego był zatem miesiąc, aby sprawę zamknąć i uchwałę podjąć, a teraz jest obawa, że kąpieliska w Lginiu nie będzie. Ponowił więc pytanie: skąd się wzięło to zaniedbanie?

Głos zabrała Pani dyrektor Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska Agnieszka Fogt:

„Chciałam powiedzieć w imieniu swoim, ale też w imieniu moich pracowników, że niczego nie zaniedbaliśmy. Terminy były dochowane, projekt uchwały był zaopiniowany w terminie”. Pani dyrektor dodała jeszcze, że uchwała była gotowa, ale burmistrz nie zdecydował się umieścić jej w porządku obrad wcześniejszych sesji.

W uspakajającym tonie wypowiedział się radca prawny Mateusz Kondracki wskazując, że jego zdaniem termin 20 maja jest tylko terminem instrukcyjnym i ustawa nie wskazuje żadnych sankcji za jego niedotrzymanie.

Ostatecznie przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. 20 radnych było za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Podjęta uchwała zostanie teraz przesłana do wojewody lubuskiego, który sprawdzi jej zgodność z prawem. Pozostaje nam trzymać się nadziei, że nie zostanie ona uchylona, bo wtedy zamknięty będzie nie tylko basen, ale też kąpielisko w Lginiu.

REKLAMA

Komentarze (12)

avatar

avatar
~Czaja
01.06.2020 13:49

i znów mamy piękny przykład tego jak bardzo p. Antkowiak jest oderwany od rzeczywistości i jak mało wie na temat Wschowian. Kto był chociaż raz w trakcie sezonu w Lginiu wie, że często nie ma tam gdzie nogi postawić, z plaży i kąpieliska korzysta ogromna liczba osób nie tylko z naszej gminy. Z wodą nie ma żartów i przy tak dużej liczbie osób na jednym kąpielisku po prostu muszą być ratownicy którzy będą stać na straży bezpieczeństwa kąpiących się. Nawet kawałek dalej, na tak zwanej dzikiej plaży mamy czarny punkt, jak łatwo się panie Antkowiak idzie domyślić wziął się on tam przez dużą liczbę utonięć, więc jeśli pozbędzie się Pan ostatnich ludzi którzy nie tylko pomogą w razie potrzeby, ale którzy będą wgl pilnować porządku na kąpielisku, to nigdy nie uwierzę, że ma pan na celu dobro mieszkańców. Już samo zaniedbanie tego tematu sprawia, że można uznać, ze burmistrz Antkowiak ma w nosie nasze bezpieczeństwo, ale także i turystykę która i tak kula, bo zamiast coś zrobić no łatwiej powiedzieć: nigdy nie będziemy jak Sława. Proszę zapytać burmistrza Sławy, nie wymówki, a chęci i praca sprawiają, że żyjemy lepiej.

avatar
~I. M.
01.06.2020 14:16

Najwyższy czas na remont basenu bo przedstawia obraz nędzy i rozpaczy

avatar
~Lgiń
01.06.2020 23:56

No i jak zwykle winnych nie ma, a kąpieliska w tym roku w Lginiu i półkolonii dla dzieci też nie będzie. Za co wice Panicz-Szajkenig bierze pieniądze. Czy poniesie odpowiedzialność z dyr. Fogt?

avatar
~Kto powiedział
02.06.2020 10:46

Kto powiedział, że strzeżonego kąpieliska nie będzie. ? Decyzja nie zapadła, wniosek w drodze.Znowu jątrzenie na wyrost jak baby na jarmarku.Będziemy krytykować jeśli zapadnie decyzja odmowna.

avatar
~W.L.
02.06.2020 10:03

Wszystko jest napisane: - Głos zabrała Pani dyrektor Biura Gospodarki Komunalnej i Środowiska Agnieszka Fogt: „Chciałam powiedzieć w imieniu swoim, ale też w imieniu moich pracowników, że niczego nie zaniedbaliśmy. Terminy były dochowane, projekt uchwały był zaopiniowany w terminie”. Pani dyrektor dodała jeszcze, że uchwała była gotowa, ale burmistrz nie zdecydował się umieścić jej w porządku obrad wcześniejszych sesji. Przypadek, czy działanie na szkodę Gminy?

avatar
~Nina
03.06.2020 19:59

Czyli pani dyrektor wskazała jasno że to wina burmistrza bo to on uchwałę "na biurku" przetrzymał.

avatar
~podglądacz
03.06.2020 21:42

"Ja tu widzę niezły burdel!" - kochamy Jerzego Stuhra.

avatar
~Pora na Pana Panie Burmistrzu
03.06.2020 23:41

Kąpieliska w Lginiu nie będzie bo po terminie została uchwała podjęta na skutek decyzji Burmistrza a basen nie nadaje się bo warunki sanitarne. Panie Piotrze Kokorniak basen powinien być przede wszystkim wyremontowany i zalegalizowany pobór wód a ścieki do kanalizacji powinny trafiać a nie do rowu. (...)

avatar
~wschowianin
04.06.2020 09:55

Jakby w tym "burdelu" było mało zamętu, to zatrudniono sekretarz biura gminy - takie działanie jest niedopuszczalne, wystarczy 3 burmistrzów gotowych do działania

avatar
~mieszkanka Wschowy
06.06.2020 22:30

A kto robi badania na syfa gdzie nikt nie wie o co chodzi

avatar
~mieszkanka Wschowy
06.06.2020 22:33

Panie i Panowie w tak trudnej sytuacji dlaczego nikt nie zaproponował na waszych sesjach żeby diety przeznaczyć dla emerytów i biednych w naszym mieście Wschowa

avatar
~Plażowicz
08.06.2020 16:29

Odnoszę wrażenie, że we Wschowie gorzej niż w rozległej metropolii. Spraw i tematów tyle, że urzędniczy stan nie ogarnia go rozumem i wyobraźnią. Lgiń to najbliższa plaża dla mieszkańców Wschowy. Tak trudno dopilnować stosownych procedur? A może którego pociotka wypadałoby z urzędu wywalić na zbitą buzię w trybie dyscyplinarnym?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl