TworzymyGłos Regionu

Trwa nabór wniosków – pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

Poniedziałek, 01 czerwca 2020 o 10:31, aktualizacja Poniedziałek, 01 czerwca 2020 o 10:40, autor: 0 653
Trwa nabór wniosków – pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie przypomina o możliwości ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o wsparcie finansowe w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, realizowanego ze środków PFRON, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego COVID-19.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest środków PFRON na podstawie art.36ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne (np. uczestnicy programu „Rehabilitacja 25+”);
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;|
7. pełnoletnimi (od 18-24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują z wnioskiem opiekunowie prawni tych osób.

Uwaga!!! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż trzy miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o dofinansowanie w ramach modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON (system SOW) – https://sow.pfron.org.pl/ lub pobrać ze strony internetowej: www.pcprwschowa.pl i przesłać listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Pl. Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa. Wypełnione formularze wniosków można zostawiać też w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego we Wschowie znajdującej się na parterze budynku przy wejściu głównym, a także składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny drogą telefoniczną z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Jednocześnie informujemy, że do złożenia wniosku w systemie SOW nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wystarczy założyć konto na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ . Składanie wniosków przez system SOW w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla Wnioskodawców, jak i realizatorów – złożenie wniosku w systemie SOW nie powoduje konieczności wychodzenia z domu i jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi ograniczenia kontaktów osobistych z innymi osobami.

Więcej informacji o programie: tel. 65 540 17 59, tel.kom.: 661 743 827, mail: pcprwschowa@o2.pl

Link do programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/tresc-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl