TworzymyGłos Regionu

Szlichtyngowa: Ważne informacje.

Komputery dla uczniów z rodzin PPGR

Wtorek, 23 listopada 2021 o 11:01, autor: 0 523
Szlichtyngowa: Ważne informacje.

Mieszkańcy gminy Szlichtyngowa, którzy złożyli oświadczenia o przyznanie sprzętu komputerowego dla uczniów! Prosimy o uzupełnienie dokumentów!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora złożone dotychczas oświadczenie dotyczące przyznania sprzętu komputerowego, będzie poprawnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania go następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania
od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. W związku z tym prosimy o:

  • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PGR (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, legitymacji ubezpieczeniowej, zaświadczenia z KOWR, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie Rp-7, itp.). W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię dokumentów, nie ma potrzeby uzupełnienia oświadczenia.
  • Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy uczniem, wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR (np. akty urodzenia, akty małżeństwa, itp.).
  • W przypadku jeśli uczeń nie jest zameldowany na terenie gminy Szlichtyngowa, przedłożenie dowodu zamieszkania na terenie gminy Szlichtyngowa (akt własności lokalu, umowa najmu lub użyczenia, oświadczenie właściciela lokalu mieszkalnego o zapewnieniu miejsca zamieszkania, pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, potwierdzenie nadania na poczcie lub potwierdzenie UPO jeżeli PIT był złożony przez Internet, rachunki lub umowa za media w lokalu (telefon, internet, prąd, gaz, TV kablową) wystawione na dane rodzica, itp.).

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15:30. Brak uzupełnienia  dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie.

Informacji udziela: Jarosław Gnat, tel. 655492425 e-mail: jarek.gnat@szlichtyngowa.pl

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl