TworzymyGłos Regionu

Szkoła przysposabiająca do pracy we Wschowie ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019

Czwartek, 24 maja 2018 o 11:23, autor: 0 1689
Szkoła przysposabiająca do pracy we Wschowie  ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną. O przyjęcie do szkoły  mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów specjalnych i ogólnodostępnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym z autyzmem, niepełnosprawnościami ruchowymi), posiadający aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

SZKOŁA ZAPEWNIA:

  • doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych
  • stałą opiekę psychologiczną i pedagogiczną
  • zintegrowane oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne i opiekuńcze
  • mało liczne klasy dające możliwość poczucia bezpieczeństwa oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości intelektualnych uczniów
  • stałe zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne

(zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, alternatywne metody komunikacji, trening umiejętności społecznych, trening uwagi słuchowej A. Tomatisa, integracja sensoryczna, EEG Biofeedback, terapia wzroku i słuchu, komputerowe wspomaganie edukacji, gimnastyka korekcyjna, doradztwo edukacyjno – zawodowe, rehabilitacja i fizjoterapia)

Kontakt:

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie

Tadeusza Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tel. 65 547 69 22

fax: 65 547 69 23

sekretariat@sosw.wschowa.com.pl

www.sosw.wschowa.com.pl

REKLAMA

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

nazwaSiedlnicaMuzyczne popołudnie w Siedlnicy
22.05.20190 155
Sołtys wsi Siedlnica wraz z radą sołecką zapraszają na muzyczne popołudnie z okazji Dnia Matki
nazwa
Dzień Dziecka z OSP
21.05.20190 212

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl