TworzymyGłos Regionu

Już są studia magisterskie na PWSZ w Lesznie

Czwartek, 28 lipca 2016 o 12:20, autor: 0 1314
Już są studia magisterskie na PWSZ w Lesznie

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować, że po pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, na kierunku pedagogika, zostały uruchomione studia II stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym.

W roku akademickim 2016/2017 nabór jest prowadzony na następujące specjalności:

·         Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

·         Andragogika społeczno-kulturowa

Studia II stopnia na kierunku pedagogika trwają cztery semestry (dwa lata). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne są bezpłatne. Kończąc studia II stopnia (magisterskie) można kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) na
dowolnie wybranej uczelni.
Obie specjalności mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa, współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi
się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi, a także nauka specjalistycznego języka obcego (studenci mogą wybrać język angielski lub niemiecki).

W toku studiów student nie nabywa kwalifikacji pedagogicznych. Studenci, którzy nie uzyskali kwalifikacji pedagogicznych na studiach I stopnia (licencjackich), a planują podjęcie pracy w placówkach systemu oświaty, będą mogli je zdobyć w ramach dodatkowych zajęć.

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 600 godzin. Realizowane są w placówkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, świetlicach terapeutycznych itp.

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pedagogika mogą ubiegać się absolwenci w następującej kolejności:

        * Kierunku pedagogika.
        * Kierunków z obszarów nauk społecznych i z obszarów nauk humanistycznych.
        * Innych kierunków z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu Pedagogicznego.

Kolejność na liście przyjęć jest ustalana na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc

REKLAMA

    Dział "Czytelnia" może zawierać treści reklamowe oraz lokowanie produktów.

  • Czytelnia
  • Dział "Czytelnia" może zawierać treści reklamowe oraz lokowanie produktów.

  • Edukacja

Komentarze (0)

avatar

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl