TworzymyGłos Regionu

Nauczyciele z SP1 protestują - list otwarty

Piątek, 25 maja 2012 o 14:18, autor: 95 2439
Nauczyciele z SP1 protestują - list otwarty

Zw.pl otrzymało list otwarty od nauczycieli i pracowników SP1 do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie. Poniżej publikujemy jego treść

My, nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie wyrażamy swój protest przeciwko ogłoszonemu w dn. 22 maja 2012r. wynikowi konkursu na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Zatwierdzona przez członków Rady Pedagogicznej ocena pracy pani dyrektor Danuty Patalas została przedstawiona Gminie, jako organowi prowadzącemu placówkę. P. Dyrektor otrzymała wyróżniająca ocenę pracy. Trzykrotnie, w ciągu 5 lat otrzymała nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy, co świadczy o bardzo wysokim poziomie jej pracy i zarządzania. W ciągu minionej kadencji działania p. dyrektor D. Patalas były przyjmowane i oceniane w sposób pozytywny zarówno w środowisku lokalnym, jak i przez władze samorządowe, oświatowe - reprezentowane przez Kuratorium. Uzyskane przez naszą koleżankę nagrody, wyróżnienia, uznanie i wsparcie władz dowodzi, że jej wysiłek i zaangażowanie włożony w realizacje statutowych zadań szkoły przyczynił się w dużej mierze do osiągnięcia sukcesów naszych uczniów, nauczycieli i całej placówki. Efektywne promowanie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie w środowisku gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim zawdzięczamy osobistemu zaangażowaniu naszej koleżanki Danuty Patalas. Nie rozumiemy więc decyzji komisji konkursowej, która wybrała kandydata nie znającego realiów naszej placówki i nie związanego emocjonalnie z naszym wschowskim środowiskiem. Przecież to dzięki zaangażowaniu p. D. Patalas i umiejętnościom kierowania zespołem ludzkim oraz wyczuleniu na bieżące potrzeby dzieci zrealizowano w czasie jej kadencji: •45-lecie Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie ukazując losy absolwentów; •realizację programu ministerialnego „Moje boisko- ORLIK 2012” i „ Radosna Szkoła- plac zabaw” , „Radosna Szkoła- miejsce zabaw” •od 2009 roku na terenie szkoły zrealizowanych zostało wiele projektów unijnych. Suma pozyskanych funduszy to kwota 1 681 201, 66 zł. W bieżącym roku realizowana jest przez szkoły: SP1, SP2 i SP Lgiń II edycja projektu unijnego Lubuska Akademia Wiedzy i Umiejętności, którego budżet wynosi 1 070 300,00zł. Pozyskane pieniądze pokrywają koszty wyjazdów 163 uczniów SP1 do Łagowa, Jarosławca, Berlina, Zakopanego i Warszawy, zakwaterowania i wyżywienia w czasie wyjazdów oraz zajęć klubowych; •w celu pozyskiwania funduszy pozarządowych zostało powołane do życia Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”, którego założeniem jest współdziałanie z dyrekcją na rzecz uczniów i placówki. Dotychczas Stowarzyszenie pozyskała ok. 13 tys złotych, które w całości zostały przeznaczone na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, co jest priorytetem Stowarzyszenia . •pozyskane fundusze pozwoliły na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb świetlicy szkolnej, biblioteki, gabinetów lekcyjnych, pracowni komputerowej, pomieszczeń administracji i obsługi; •odpowiednie kierowanie zespołem i umiejętność współpracy zaowocowała poprawą stosunków międzyludzkich panujących w placówce; •w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, nasza placówka uzyskała bardzo wysokie oceny w zakresie procesów edukacyjnych zachodzących w szkole; patrz; npseo.pl •aby przybliżyć pracę dzieci i ich funkcjonowanie w szkole, z inicjatywy pani dyrektor w bieżącym roku szkolnym zostało przeprowadzonych 12 zajęć otwartych dla rodziców uczniów klas I-V z wykorzystaniem najnowszych środków multimedialnych. Kolejne zajęcia są przygotowywane. •odpowiednie motywowanie przez p. dyrektor, stwarzanie sprzyjającej atmosfery do podejmowania wyzwań i działań pozwoliło na uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez 7 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego i 2 na stopień nauczyciela mianowanego, poszerzanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli i pracowników w ramach doskonalenia. Z 36 zatrudnionych nauczycieli tylko 6 nie posiada stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego. Najmłodszy nauczyciel ma 7- letni staż pracy w naszej szkole, pozostali powyżej 10 lat. •w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną jej placówkę i w obliczu ciągłych zmian prawa oświatowego, p. D. Patalas systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i konsekwentnie wdraża zmiany; •nowoczesne wykorzystanie środków i metod nauczania i uczenia się pozwala na rozwijanie wszechstronnych talentów uczniów naszej szkoły. Jedną z wielu imprez zorganizowanych w tym celu jest „Mam pasję i chce się nią podzielić”- I edycja patrz: zw.pl/mam-talent-w-sp-1 •od 2003 roku SP 1 jest Szkołą Promującą Zdrowie. Projekt kierowany jest do uczniów, ich rodzin i środowiska lokalnego i spełnia standardy warunkujące uzyskanie kolejnych certyfikatów. Działania prozdrowotne obejmują; całoroczną AKCJĘ MLEKO, współpracę ze Spółką Komunalną we Wschowie, realizację programów profilaktycznych i prozdrowotnych w klasach I-VI, recykling, cykliczną organizację Masowego Biegu Ulicznego i wiele innych. Działania te są kontynuacją przyjętych wcześniej założeń szkoły; •Pani Dyrektor patronuje organizacji corocznych Przeglądów Pieśni Patriotycznej. Uczniowie naszej szkoły godnie ją reprezentują biorąc udział w wielu imprezach lokalnych i środowiskowych. Ze względu na ograniczenia wybranej przez nas formy listu - nie sposób wymienić wszystkich podejmowanych i realizowanych działań i sukcesów naszej placówki, którą z powodzeniem kieruje p. Danuta Patalas. Zainteresowanych szczegółowym funkcjonowaniem Szkoły nr 1 w czasie kadencji p. dyrektor Patalas - serdecznie zapraszamy w nasze progi. Patrząc na przytoczone wyżej sukcesy, osiągnięcia i działania uważamy, że zmiana na stanowisku dyrektora naszej szkoły przyczyni się do zaprzestania lub wstrzymania rozpoczętych prac, zadań i projektów świadomie zaplanowanych przez p. dyrektor Patalas i członków Rady Pedagogicznej na kolejne lata. Konieczność kontynuowania rozpoczętych działań została przedstawiona i umotywowana przed komisją konkursową. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy obawiamy się, że zmiana na stanowisku dyrektora w naszej szkole pociągnie za sobą drastyczne zmiany w strukturze zatrudnienia. Ewentualne zmiany personalne mogą w przyszłości skutkować obniżeniem jakości pracy szkoły, osiąganych wyników nauczania, zawężeniem horyzontów i spadkiem atrakcyjności szkoły jako placówki realizującej priorytety edukacyjne. Domagamy się powtórnego przeanalizowania przedstawionych przez obu kandydatów koncepcji pracy i rozwoju szkoły oraz ich umiejscowienia we wschowskiej rzeczywistości i szans na ich pełną realizację. Jesteśmy przekonani, że powtórna analiza przedstawionych koncepcji pracy szkoły pozwoli dokonać właściwego wyboru kandydata - czyli p. Danuty Patalas, która ma wszelkie możliwości, predyspozycje i nasze poparcie do realizacji obecnych i przyszłych planów pracy szkoły w różnych jej obszarach. Nauczyciele i Pracownicy SP1 we Wschowie Podobnej treści jest list członków Związku Nauczycielstwa Polskiego zrzeszonych w Ognisku Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie.
REKLAMA

Komentarze (95)

avatar
~Anita
25.05.2012 14:56

Całkowicie popieram.

avatar
~jerzy
25.05.2012 15:05

Zobaczymy czy się ugną

avatar
~dog...
25.05.2012 15:17

Można wyczytać z tekstu powyzej , co było i jakie są zamierzenia. Czyli koncepcja p. Patalas. A gdzie można poczytać o koncepcji drugiego kandydata? Nauczyciele jej nie znają a mają realizować? W ciemno?

avatar
~RODZIC
25.05.2012 15:19

BRAWO NAUCZYCIELE ,ZNAM SZKOŁĘ OD DAWNA I POPIERAM ,MUSICIE WALCZYĆ .

avatar
~Gizmoo
25.05.2012 15:46

Nauczyciele mają swoich przedstawicieli w komisji zgodnie z ordynacją. Byli, głosowali, nie wystarczyło. Trzeba się z tym pogodzić bo wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Niestety często wynik wyborów nie jest dla nas satysfakcjonujący lecz należy się z nim pogodzić i ewentualnie spróbować raz jeszcze ze pięć lat. Czy to był dobry wybór - nie wiem. Nie znam ani nowego, ani starego dyrektora. Wybór był jednak ostateczny.

avatar
~zez
25.05.2012 15:57

z demokratycznym wyborem się nie walczy, rozpaczliwe trzymanie się stołka jest smutne,8 osób głosuje i tylko 3 są za(brak komentarza)

avatar
~Maryna
25.05.2012 16:07

BRAWO!!! Zamiast dać etet naszym sprawdzonym nauczycielą ze Wschowy, wpycha się LESZCZYNIAKÓW...

avatar
~ada
25.05.2012 16:19

z listu wynika,że nauczyciele po prostu boją się o pracę.To zrozumiałe, ale " ewentualne zmiany nie muszą skutkować obniżeniem jakości pracy"- może być wręcz przeciwnie...A nowy dyrektor nie musi od razu wszystkich zwalniać tylko dlatego,że n-le nie są z Leszna. On musi pamiętać,że on też wiecznie nie musi być dyrektorem...

avatar
~:)
25.05.2012 17:24

Brak słów!!!!! Jak można kogoś tak doświadczonego oddanego najpierw nagradzać a teraz odbierać to wszystko. Naiwni, którzy wierzą w uczciwość tych wyborów. Myśląc logicznie kto jest lepszym kandydatem - młody nie doświadczony, nie znający środowiska nie dyplomowany czy doświadczony, dyplomowany, sprawdzony, znający środowisko i nagradzany. Otwórzcie oczy, gdzie tu demokracja i uczciwość

avatar
~wschowianin
25.05.2012 17:54

ja tam zawsze dał bym szanse młodym czas na zmiany a konkurs jest konkurs i tyle przegrywać trzeba umieć !!!!!!

avatar
~Były rodzcic z SP 1
25.05.2012 18:00

Z UWAGĄ PRZECZYTAŁEM LISTY JASNO Z NICH WYNIKA, ŻE SZ.P GRABIANOWSKI NIE PRZEDSTAWIŁ SIĘ LUDZIOM Z KTORYMI OD WRZEŚNIA CHCE PRACOWAĆ. MNIE UCZONO ŻE JAK SIĘ GDZIEŚ IDZIE PORAZ PIERWSZY TO SIĘ PRZEDSTAWIA, A TU NIC!!!!!!!!!!!! MAM ROZUMIEĆ ŻE KAŻDY DZIEŃ PRACY BĘDZIE PAN ZACZYNAŁ W UMIG BO TAM PAN SIĘ PRZEDSTAWIŁ? ALE WYDAJE MI SIĘ ŻE PAN MA PRACOWAĆ Z ZAŁOGĄ SZKOŁY A NIE Z URZĘDNIKAMI Z RATUSZA.

avatar
~Gizmoo
25.05.2012 18:18

Szanowny rodzicu. Taka jest procedura przeprowadzania konkursu. Proszę wziąć pod uwagę, że osoba z zewnątrz ma bardzo ograniczone możliwości by kadra go poznała, a co za tym idzie taki kandydat może mieć pewność, że nauczyciele będący w komisji na niego nie zagłosują. Łatwiej wygrać konkurs osobie, która pełniła funkcję dyrektora, stąd może szok i niedowierzanie. Gratuluję panu Grabinowskiemu i mam nadzieję, że uda mu się do siebie przekonać pracowników szkoły.

avatar
~MM
25.05.2012 18:24

Nie zamieszczono mojego komentarza choć nie było w nim wulgaryzmów ani nikogo nie obrażł.A zatem muszę zrezygnować z czytania tego portalu.Znajdę sobie coś innego.Mała strata dla Was,ale takich jak ja może być niedługo więcej...

avatar
~Mirek
25.05.2012 18:30

Wygląda na to że nie znasz procedury. Dyrektura w konkursie wybiera komisja, a nie nauczyciele. Kandydaci prezentują się przed komisją, a nie przed nauczycielami. Dopiero po konkursie wybrany dyrektor może przedstawiać nauczycielom i rodzicom swoje plany, może i pewnie powinien zaprosić do ich realizacji środowisko szkoły ewentualnie je zmodyfikować po konsultacjach. Jeżeli Pani Dyrektor Patalas prezentowała swoje konkursowe wystąpienie rodzicom i nauczycielom to chyba nadużyła swoje stanowisko.

avatar
~Anka
25.05.2012 18:32

do zez: 8 osób głosuje , w tym 4 z Gminy tak? (powinno być 3 )może tu ktoś rozpaczliwie trzyma się stołka ? To obrzydliwe.

avatar
~remek
25.05.2012 18:37

Już w tym liście zachwalacie panią Danute, ale orlik jest dzięki urzędowi, plac zabaw też, a 3 rok z rzędu uczniowie szóstych klas mają bardzo słabe wyniki w testach, a o wynikach sportowych już nie wspomnę. Trzeba dać szansę panu Maciejowi.

avatar
~Marta
25.05.2012 18:39

Podobno pięć osób z komisji przyznaje się do tych trzech głosów za panią dyrektor.Dlaczego władza była na NIE. Wiele młodych, znanych mi osób szukało pracy w Lesznie bez powodzenia.Czas na zmiany , ale w Ratuszu wschowskim!!!

avatar
~RODZIC
25.05.2012 18:42

WIEM JEDNO ŻE PANOWIE W RATUSZU BARDZO BRZYDKO POSTĄPILI NAJPIERW KOGOŚ KLEPIĄ PO RAMIENIU A POTEM POKAZUJĄ GDZIE SĄ DRZWI APELUJE DO WSZYSTKICH RODZICÓW Z SZKOŁY SP 1 ORAZ INNYCH ABY ZAPAMIĘTALI TEN CZYN BURMISTRZA W JEDYNCE TEŻ BĘDZIE URNA NA GŁOSOWANIE NA BURMISTRZA I JA WIEM JAK ZAGŁOSUJE

avatar
~ANIA
25.05.2012 18:49

BRAWO!!! Zamiast dać etet naszym sprawdzonym nauczycielą ze Wschowy, wpycha się LESZCZYNIAKÓW… MOŻE ZAMIAST OBECNEGO BURMISTRZA WYBIERZEMY Leona Żukowskiego

avatar
~Były rodzcic z SP 1
25.05.2012 18:57

i wybierzemy kogoś np. z pięknego miasta Leszna. Przecież już kiedyś tak było. Obecny Pan Burmistrz to przecież pamięta jak zachęcał nas do głosowania na rdzennego Wschowianina, a teraz wszystko robi by to się zmieniło. Może lepiej niech Pan teraz spróbuje w Lesznie, będziemy wspierać na odległość

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Tworzymy głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl