TworzymyGłos Regionu

List Burmistrza Miasta i Gminy do Mieszkańców

Piątek, 28 stycznia 2022 o 10:42, aktualizacja Piątek, 28 stycznia 2022 o 10:55, autor: 5 3502

Szanowni Mieszkańcy! Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informuje, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez firmę Chemical Recycling Solutions Sp. z o.o. w Głogowie o ustalenie środowiskowych uwarunkowań  dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – wytwarzanie koagulantu żelazowego na działce  o nr ewid. 249/7 w obrębie Szlichtyngowa”, przy ul. Przemysłowej z dnia 29 września 2021 r.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Działka o nr. ewid. 249/7, obręb Szlichtyngowa, której dotyczy przedmiotowe postępowanie, jest w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zaś same prawo do użytkowania wieczystego tej działki było przedmiotem niedawnej licytacji komorniczej.

W chwili obecnej postępowanie jest na etapie uzyskiwania opinii i uzgodnień od organów, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” we Wrocławiu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli. O przedmiotowe opinie tut. Organ wystąpił dnia 25 października 2021 r.

W toczącym się postępowaniu zarówno Burmistrz Miasta i Gminy, jak i organy opiniujące i uzgadniające, tj. Marszałek Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” we Wrocławiu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli wielokrotnie wzywali wnioskodawcę do uzupełniania przedłożonej dokumentacji oraz złożenia wyjaśnień.

Do tut. Urzędu do tej pory wpłynęła opinia pozytywna Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z dnia 14 stycznia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. poinformował Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, że zajęcie przez niego stanowiska w przedmiotowej sprawie nastąpi do dnia 10 lutego 2022 r.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych opinii i uzgodnień, działając na podstawie art. 30, 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozpocznie się procedura udziału społeczeństwa w tym postępowaniu, w trakcie której zachęcam do zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy oraz do składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania.

Wniosek o ustalenie środowiskowych uwarunkowań  dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa zakładu produkcji chemii technologicznej – wytwarzanie koagulantu żelazowego na działce o nr ewid. 249/7 w obrębie Szlichtyngowa” jest przedmiotem trwającego postępowania, przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nie została wydana żadna decyzja administracyjna w tym zakresie.

Informuję, że planowane jest zorganizowanie spotkania inwestora - firmy Chemical Recycling Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie z Mieszkańcami Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Spotkanie będzie zorganizowane po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem.

Równocześnie składam podziękowania Mieszkańcom Miasta i Gminy za Wasze zaangażowanie w sprawy dotyczące naszej lokalnej społeczności, dziękuję za złożone dotychczas pisma, uwagi i opinie. Zapewniam, że każdy Państwa głos jest niezwykle cenny i świadczy o zaangażowaniu w budowanie wspólnej przyszłości nie tylko miasta Szlichtyngowa, ale także i całej Gminy. 

Pragnę poinformować także o ogromnym zaangażowaniu radnych Rady Miejskiej Szlichtyngowa i podziękować im za ich cenne spostrzeżenia a także dyskusję podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej dnia 17 listopada 2021 r. i dnia 27 stycznia 2022 r., na którym to procedowanie przedmiotowego wniosku było szeroko omawiane. Oficjalne stanowisko w tej sprawie Rada Miejska zajmie na najbliższej sesji zaplanowanej na 3 lutego br.

Rozpatrując wniosek o ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, Burmistrz zobowiązany jest zgodnie z brzmieniem art. 80 ustawy ooś, wziąć pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ooś; ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa; wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Zapewniam, że dla Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w tego typu postępowaniach, ogromne znaczenie i wagę ma głos Mieszkańców.

Cała dokumentacja dotycząca prowadzonego postępowania jest na bieżąco aktualizowana i dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy (zakładka – Ochrona środowiska – Decyzje środowiskowe – link: http://bip.szlichtyngowa.pl/index.php/ochrona-srodowiska-2/decyzje-srodowiskowe). Każdy zainteresowany może zapoznać się z dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 65 54 92 327 wew. 24.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

Załącznik: List Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa do Mieszkańców. 

(Szlichtyngowa.pl)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

avatar

avatar
~..........
28.01.2022 11:31

Jeśli Wody ,,Polskie,,biorą w tym udział to społeczność zle na tym wyjdzie

avatar
~mieszkanka
30.01.2022 21:42

A ty pij zimną wodę, może zaczniesz trzeźwo myśleć i nie pisać głupot.

avatar
~marianek
28.01.2022 12:24

najpierw wieża na boisku, a teraz tuż obok zakład produkcji chemii. I to tuż przy samym markecie. Żenada.

avatar
~mieszkanka
02.02.2022 11:08

Nie wiem dlaczego mój komentarz nie został umieszczony przez administratora? Dlatego ponownie pytam czemu sprawa wyszła dopiero po interwencjach mieszkańców jak temat był od października? Radni pytani przeze mnie nic w temacie nie wiedzieli , chyba, ze wazniejsze dla nich były diety. Sprawa podobna jak wieża na boisku!

avatar
~Do mieszkanki
03.02.2022 11:05

Jeżeli są radni którzy dali taką odpowiedź mieszkańcom(jeśli to prawda) to nie wiem co robią na komisjach bo na pewno nie biorą w nich czynnego udziału albo byli nieobecni. Temat był poruszany przez burmistrz już w październiku. Takie tematy potrzebują czasu. Nierozważne i pochopne działania mogą tylko zaszkodzić.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl