TworzymyGłos Regionu

Jakie podatki płacimy w Polsce [RODZAJE PODATKÓW]

Poniedziałek, 11 marca 2019 o 12:49, autor: 0 66
Jakie podatki płacimy w Polsce [RODZAJE PODATKÓW]

Podatki są głównym źródłem dochodów kraju i to dzięki nim państwo może finansować swoje działalności. Z podatków opłacane są szpitale, szkoły, budowane drogi czy finansowane formy pomocy dla najbiedniejszych. Każda osoba, którą podatki obejmują, zobowiązana jest do ich zapłacenia. Wszelkie rodzaje podatków tworzą całość pod względem prawnym oraz ekonomicznym, oraz wzajemnie są ze sobą powiązane.

Podatki płacone w naszym kraju możemy podzielić na dwie grupy:

  • Podatki pośrednie
  • Podatki bezpośrednie

Do podatków pośrednich zaliczmy:

1. VAT- jest to podatek od towarów oraz usług, płacony przez wszystkich. Dzięki niemu polski budżet osiąga bardzo wysoki dochód (VAT stanowi 40 procent wpływów do budżetów państwa). Nalicza się go na wszystkich etapach obrotu usługami i towarami. Jego koszt ponosi przeważnie kupujący.

2. Akcyza- podatek o charakterze restrykcyjnym, ma on za zadanie ograniczyć spożywanie czy używanie trujących, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia substancji. Z akcyzy do budżetu państwa dociera 20 procent wpływów. Akcyzą objęte są między innymi samochody, węgiel, papierosy, alkohol.

3. Podatek od gier hazardowych- obejmuje gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach. Stawka podatku zależna jest od danej gry i może wynieść od 10 do 50 procent.

Do podatków bezpośrednich zaliczamy:

1. PIT- jest to podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek w wysokości 18 procent obowiązuje przy dochodach do maksymalnie 85528 zł, nadwyżka tej kwoty ulega 32-procentowym opodatkowaniu. W zeznaniu rocznym można skorzystać z przysługujących ulg, między innymi na dziecko czy internet. Każdy podatnik jest zobowiązany do złożenia swojej deklaracji podatkowej do 30 kwietnia. Dokument może wypełnić przy pomocy programu Twój e-PIT.

2. CIT- podatek dochodowy od osób prawnych. Firmy płacą przeważnie podatek w wysokości 19 procent od zysku brutto. Stawka podatku może także wynieść 15 procent w przypadku małych firm.

3. Podatek od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od osoby, która przejęła spadek czy darowiznę, oraz od stopnia pokrewieństwa z osobą obdarowującą czy osobą, po której spadek został odziedziczony. Wyróżnić można trzy stawki podatkowe: 3%,7% oraz 12%.

4. PCC, czyli podatek od czynności prawnych. Należy go uiścić przy następujących czynnościach: zawarciu umowy pożyczki, umowy sprzedaży, ustanowienie hipoteki, umowy darowizny, umowy o podział spadku, umowy dożywocia.

5. Podatek rolny. Opodatkowaniu podlegają grunty określone jako użytki rolne czy też grunty zadrzewione. Istnieją dwie stawki podatku: 189,65 za 1 ha, albo 379,30 za ha gruntów.

6. Podatek leśny. Stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna z jednego hektara za rok podatkowy.

7. Podatek od nieruchomości. Stawki podatku regulowane są przez gminy, mogą one także udzielać ulg w podatku od nieruchomości. Podatek obejmuje budowle, budynku czy grunty.

8. Podatek od środków transportowych. Od środków transportu o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3,5t, również należy opłacić podatek. Nie ma znaczenia czy właściciel jest osobą prawną, czy też fizyczną.

9. Podatek tonażowy. Dotyczy dochodów oraz przychodów osiąganych przez armatorów morskich statków handlowych. Podatek w tym przypadku wynosi 19 procent.

10. Podatek od wydobycia kopalin. Pobierany od wszystkich osób wydobywających srebro czy miedź (nie ma znaczenia czy są oni osobami prawnymi, czy fizycznymi). Obowiązek powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytych surowców.

11. Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji. Dotyczy dochodów oraz przychodów osiąganych przez przedsiębiorców okrętowych. Stawka podatku jest równa 1-procentowi podstawy opodatkowania.

12. Podatek od instytucji finansowych. Bank musi zapłacić podatek od posiadanych aktywów. Musi on uiścić podatek w wysokości 0,0366% podstawy opodatkowania miesięcznie.

13. Podatek od sprzedaży detalicznej, czyli podatek od marketów. Jest on płacony od nadwyżki przychodów ponad 17 mln na miesiąc. Wysokość podatku to 0,8% w przypadku nadwyżki do 170 mln, oraz 1,4 w przypadku nadwyżki więcej niż 170 mln.

14. Podatek od dochodów kapitałowych, czyli podatek belki. Jego stawka wynosi 19% od dochodów kapitałowych.

Porady dotyczące rozliczeń podatkowych pochodzą z portalu Pitax.pl. Dzięki PITax bezpłatnie i w prosty sposób rozliczysz tegorocznego PITa online.

REKLAMA
Komentuj Podziel się

    Dział "Czytelnia" może zawierać treści reklamowe oraz lokowanie produktów.

  • Czytelnia

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl