TworzymyGłos Regionu

Podwyżka, proces o mobbing, wydłużony czas wypowiedzenia, problemy pracownicze - nowe władze Spółki Komunalnej o przeszłości i przyszłości firmy

Piątek, 01 marca 2019 o 14:30, aktualizacja Poniedziałek, 04 marca 2019 o 15:06, autor: 36 4179
Podwyżka, proces o mobbing, wydłużony czas wypowiedzenia, problemy pracownicze - nowe władze Spółki Komunalnej o przeszłości i przyszłości firmy

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej we Wschowie zaprezentowano nową Radę Nadzorczą Spółki Komunalnej we Wschowie oraz prezesa Zarządu - Krzysztofa Kołodziejczyka. Radę Nadzorczą przedstawiła jej przewodniczącą Julita Kostka-Twór.

Nowa Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym dwóch pracowników Spółki Komunalnej. Zostali oni wybrani do Rady podczas wyborów, które miały miejsce 7 lutego przy około 65% frekwencji całej załogi firmy. Pracownicy Spółki zgłosili 4 kandydatury. Z tej czwórki wybrano dwie osoby - Arkadiusza Karmińskiego i Macieja Pawlaka.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą również Andrzej Korzan - sekretarz, specjalista od księgowości, Marta Panicz-Szajnkenig, zastępca przewodniczącego oraz przewodnicząca Julita Kostka-Twór, ekonomista i prawnik, doktor nauk prawnych.

Do tej pory Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. Nie było wśród nich pracowników Spółki.

- W wyniku takiego kształtowania się składu Rady, Spółka nie zostanie obciążona większymi kosztami - mówiła przewodnicząca - zgodnie z uchwałą obciążenie (zarobki Rady Nadzorczej - przyp. red.) uległo zmniejszeniu o 29% w stosunku do wynagrodzenia, jakie zostało wypłacone z tytułu funkcjonowania Rady Nadzorczej za 2018 rok. 

Zmiana prezesa Spółki

Rada do tej pory miała już kilka posiedzeń. Najważniejsze z nich, to te, gdzie zmieniono prezesa Spółki. 

- Powodem tej zmiany były problemy pracownicze, jakie zostały zgłoszone jeszcze zanim ukonstytuowała się obecna Rada Nadzorcza - mówiła Julita Kostka-Twór - Wiedzieliśmy o tych problemach ze spotkań ze związkami zawodowymi. Było dużo zarzutów co do poprzedniego Zarządu Spółki (poprzedni Zarząd Spółki był jednoosobowy - przyp. red.). Jednym z zarzutów jest wytoczony proces o mobbing. A zatem w przypadku przegrania takiego procesu Spółka poniesie wymierne straty finansowe. Jeżeli były takie zgłoszenia, czuliśmy się w obowiązku, aby niezwłocznie podjąć działania i przywrócić właściwe relacje pracownicze w Spółce.

Z informacji, jakie przekazała pani przewodnicząca Rady Nadzorczej, zarobki poprzedniej pani prezes Spółki Komunalnej wzrosły o 50% do kwoty 15 tysięcy brutto. A okres wypowiedzenia został wydłużony z 3 do 6 miesięcy. Wszystko to stało się jesienią 2018 roku. 

W przypadku procesu o mobbing nie ma póki co rozstrzygnięcia sądowego i wszelkie spekulacje na ten temat wydają się na tym etapie przedwczesne.

Relacje pracownicze w Spółce Komunalnej

O relacjach pracowniczych w Spółce Komunalnej we Wschowie mówił również obecny jej prezes - Krzysztof Kołodziejczyk przy okazji prezentowania swojego dorobku zawodowego.

- Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, zarządzałem 54 osobami. To mniej osób, niż obecnie, ale to doświadczenie nauczyło mnie, jak rozmawiać z pracownikami i w jaki sposób budować zespół. Dlaczego o tym mówię? Kiedy dostałem propozycję ze Wschowy, nie wiedziałem, że w firmie panują niepokojące stosunki, jeżeli chodzi o stosunki międzyludzkie. 

Prezes Kołodziejczyk zwrócił uwagę na to, że skończył również studia z zakresu zarządzania. 

- Jednym z takich stylów zarządzania, który jest mi bliski tak od strony praktycznej, jak i teoretycznej jest zarządzanie przez kulturę organizacyjną. Zmierza to do tego, abyśmy stanowili zespół. Nie wiedząc o tym, że tutaj są takie problemy (w stosunkach międzyludzkich w Spółce Komunalnej - przyp. red.), przyszedłem do Spółki z takim nastawieniem, że będę ten model zarządzania realizował. I tak chcę pracował. W jakim celu to się robi? W takim, aby płynnie przejść do zarządzania poprzez cele - mówił prezes.

Poniżej zamieszczamy trzy obszerne materiały filmowe. W pierwszym materiale zamieściliśmy wypowiedź przewodniczącej Rady Nadzorczej, w drugiej prezesa Spółki Komunalnej, a w trzecim materiale zamieściliśmy pytania do Rady i Zarządu oraz odpowiedzi na pytania.

(rak)

REKLAMA

Komentarze (36)

avatar

avatar
~mrówka
01.03.2019 15:03

A może by tak jakieś podwyżki dla panów, którzy sprzątają nasze miasto! Czy mróz czy upał, nikt się ich nie pyta czy dają radę.

avatar
~Do -mrówka;
01.03.2019 15:22

Tak skromnie ?, nie za mało w stosunku do zarobków Rady Nadzorczej i Prezesa SK ? oraz Radnych MiG ?.

avatar
~RADA +
01.03.2019 15:24

Oszałamiający skład Rady Nadzorczej !...

avatar
~Do byłej p. Burmistrz
01.03.2019 15:24

A co na to pani radna powiatu

avatar
~Kumaty
01.03.2019 15:51

Miłoszek też jakoś nie skomentował rewelacji o byłej pani prezes :) jakby nie znał kobity

avatar
~Mieszkaniec
01.03.2019 15:57

To pani prezes nie musi się martwić na bezrobociu takom kasę dostanie odprawy po przegranych wyborach i zamianie warunków zatrudnienia wydłużeniu okresu wypowiedzenia i podwyżki kasę to jest uczciwe .Pamiętam jakie były krzyki na rządy pana Grabki o gospodarności publicznymi pieniędzmi .Poprostu na koniec kadencji skok na kasę a mówiono że było tak pięknie i uczciwie.

avatar
~USTAWA
01.03.2019 16:18

Od 1.01.2017 roku stosownie do art. 10a ustawy z 2012.1996 roku o gospodarce komunalnej, ( Dz.U. z 2016r poz. 753 ze zm. u.g.k) w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego (JST) działa rada nadzorcza...., Tak więc obowiązują w tym przypadku odmienne unormowania prawne od ogólnych zasad określonych przez ustawę z 15.09.2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Wymagania do członków Rady Nadzorczej są min takie jak: - musi posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy i tym podobnych zatrudnień, albo wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek.....; - posiadać jeden z niżej wymienionych wymogów: stopień naukowy, nauk ekonomicznych, prawnych, technicznych ...; - posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, ew. ukończone studia ze zdaniem egzaminów Master of Business Administration (MBA), (CFA), (CIIA), (ACCA), (CFF)... ... pytanie czym się kierowano przy wyborze obecnie powołanej Rady Nadzorczej SK ???.

avatar
~Adaś
01.03.2019 16:38

To jest jakiś "scence fiction " ...…. wschowska Spółka Komunalna w czarnej odsłonie ! Jak to do tej pory działało, jak burmistrz na to mógł pozwolić aby największy udziałowiec jakim są pracownicy zostali tak zdeprecjonowani do podmiotu manipulacji, że aż jest wytoczony proces o mobbing ? To się wszystko ociera o skandal i prokuratorskie zarzuty. Cyt. - " A zatem w przypadku przegrania takiego procesu Spółka poniesie wymierne straty finansowe. " - no jak to, ……. i my za to naszymi podatkami mamy zapłacić ? Za nikczemne i obraźliwe stosunki pracy stosowane przez Panią prezes SK teraz My beneficjenci, poprzez zmianę stawek za …….. ?? .. pokryjemy Wam sądowe koszty poniesione ? To jest jedno, …….. a drugie, w myśl tak nagannej postawy, przy chyba wyraźnej opinii związków zawodowych, już otwartej sprawy o mobbing , Rada Nadzorcza ( zgodnie z litera prawa ?) zmienia warunki angażu prezesa ? AWANS …… to coś znaczy, to zasługa i akceptacja i Wy w myśl promocji podnosicie o 50 % wynagrodzenie prezesa, czyli Rado Nadzorcza, zaakceptowaliście i daliście wyraz uznania i zgody na zdeptanie ludzkiej godności za 90tys. odprawy. Co na to PiS, jak to ocenia p. p. Ast czy p. J. Pabierowski ? Tuż przed wyborami 2018, z przypuszczeniem 100% o swoim odejściu robi się niewdzięczny ruch po "kasę" za przyzwoleniem RN i na oczach burmistrza ? Bardzo mnie to oburzyło, p. Przewodniczącą RMiG również , było to aż nadto czytelne. Co do powołanej nowej RN SK - uczciwy gest nowej p. Przewodniczącej RN, obniżenie wynagrodzenia i zapowiedzi wnikliwej analizy daje poczucie spokoju, może w końcu jest to ta właściwa osoba na właściwy miejscu, czego serdecznie Pani życzę. Pracownicy SK i mieszkańcy Wschowy już dawno nie dostali tak "po pysku" ……. to, że prawo na to pozwoliło nie musiało to wyrażać aż takiego "wyrachowania". Adaś

avatar
~Pytanie do Pani Burmistrz Patalas
01.03.2019 16:38

Tak po prostu nie jest Pani wstyd? Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia umowy Pani prezes. Dali odwołanie na początku lutego to dochodzi jeszcze luty czyli siedem. A do tego trzymiesieczna odprawa i część zmienna wynagrodzenia wg ustawy do 50 procent wynagrodzenia rocznego za 2018? Ile to będzie łącznie, bo już mi trochę trudno policzyć. To wstyd Pani czy nie? Moralne to czy nie jest moralne? Proszę o odpowiedź, społeczeństwu Wschowy się to należy.

avatar
~do powyżej
01.03.2019 17:14

Co za pytanie czy to jest moralnie czy nie moralnie ? . Odpowiem mentalnie była już pani burmistrz nie odbiega od byłej już prezes S.K . Przecież to są koleżanki i myślenie mają takie samo .

avatar
~mieszkaniec
01.03.2019 16:41

Czy nowy Pan Prezes zaznaczając kilkakrotnie jakie ma wykształcenie, myśli że tutaj mieszka zacofany naród? może we Wrocławiu to coś znaczy ale u nas potrzebny jest znawca i człowiek który rozumie społeczeństwo i funkcjonowanie Spółki Komunalnej a nie przechwalanie się z wykształceniem.

avatar
~do mieszkańca
01.03.2019 17:18

Panie mieszkaniec dajesz pan przykład tego " zacofanego narodu " pisząc tego typu wypowiedzi .

avatar
~XXX
03.03.2019 13:55

Myślę że podkreślanie wykształcenia było dyktowane tym że chciał podkreślić iż jest wykształcony odpowiedni kierunku...ostatnio były zarzuty do pani prezes że nie ma nic wspólnego z obecnie zajmowanym stanowiskiem

avatar
~NIEWIEDZA!
01.03.2019 17:13

NIEWIEDZA czy KUMOTERSTWO z poprzednikami ...?. Jeśli pan nowy Burmistrz i Szef Rady Nadzorczej wiedział jakie ma zarobki pani Janik to dlaczego przed jej zwolnieniem nie podjęli wyprzedzających działań ( podobnie jak ówczesna pani Burmistrz Patalas, która podniosła jesienią zarobki pani Janik o 50%) aby na podstawie niegospodarności obniżyć tak wygórowane i bezpodstawne zarobki tylko zwolnili ją z tym uposażeniem, a teraz L A M E N T U JĄ jak mało kumaci w tym temacie !!!!!!!?. Tak więc panie "Adaś" ja bym tak zawczasu i w ciemno nie chwalił tego nowego Prezesa, tej nowej RN, tego nowego Burmistrza !!!!!. A tak nawiasem mówiąc to PiS-wi, pan Posłowi Astowi nie jest WSTYD, iż w koalicji mają taką osobę jak panią Patalas ??????

avatar
~do NIEWIEDZA
01.03.2019 18:45

Zarzucając komuś niewiedzę to sam pan się ośmieszasz i to bardzo . Nikt normalny nie będzie łamał prawo z tym " wyprzedzającym działaniem " . To dopiero byłby dobry powód o zadośćuczynienie tej ze S.K .

avatar
~Ja cię nie mogę ?
01.03.2019 17:28

Panie "Adaś" i pan się na to wszystko nabiera, to jest niezrozumiałe....!. W jakim celu był taki pośpiech obecnie rządzących w UMiG i Spółce Komunalnej w zwalnianiu Pani Prezes Janik wiedząc, iż była Burmistrz Patalas bez żadnych zdroworozsądkowych podstaw podwyższyła zarobki Prezes Janik nie mówiąc o wygórowanym ryczałcie paliwowym na samochód prywatny zamiast doprowadzić przed jej zwolnienie do pozbawienia jej tych zarobków i zmiany wielkości odprawy z 6 do 3 miesięcy ???. To jest wielce niekompetentne z bezpodstawnym narażeniem firmy na dodatkowe koszta. I tych nowych uważa pan za kompetentny Zarząd, Radę Nadzorczą czy też Burmistrza ?. Ja cię nie mogę ?. I takie "netto - brutto" stało się mądrzejsze od obecnych niby szkolonych ????

avatar
~Ja cie proszę?
01.03.2019 18:26

Była "Prezes" nie była "pracownikiem na umowie" tylko na jakimś kontrakcie, i z tego wynikał problem aby jej obniżyć zarobki, a to czy "netto - brutto" jest mądrzejsze to się jeszcze okaże, sprawa wcale się jeszcze nie skończyła.

avatar
~alla
01.03.2019 17:35

Wyplata bylej prezes to 135 tysiecy czyli 15 tys razy 9 zgodnie z wypowiedzeniem 6 mies i 3 mies z kodeksu pracy tak kosztem mieszkancow bawili sie byla burmistrz i nadburmistrz

avatar
~do ustawa i niewiedza
01.03.2019 18:04

Pierw poczytaj lub się dopytaj mądrzejszych od siebie ".. ... pytanie czym się kierowano przy wyborze obecnie powołanej Rady Nadzorczej SK ???." właśnie tym iż te 3 osoby z rady nadzorczej spełniają wymogi ustawy, natomiast przedstawiciele pracowników podlegają pod inną ustawę której już nie zaprezentowałeś w swoich wywodach prawniczych. Co do zmiany warunków byłej prezes a później zwolnienie - gdyby nowa rada mogła tak zrobić to od razu by tak uczyniła, z ciekawostek można dopisać o kiepskich doradcach byłej prezes SK którzy doradzili jej zwolnienie lekarskie aby uniknąć utraty stanowiska (w końcu każdy miesiąc to 15 tys zł) ale się jej nie udało i na szczęście już jej u nas nie ma.

avatar
~Do Czopka
01.03.2019 18:15

Pan czopek na sesji zachowywał się jakby blondi nie była z jego opcji. Proszę nie zapominać mieszkańcy Wschowy już poznali ...pana A miało być uczciwie....nie dla kasy... ?????

avatar
~Zz
01.03.2019 18:21

A jeszcze wybraliście ja na radna w powiecie

avatar
~Skkkk
01.03.2019 19:16

Wszyscy się jej bali, tylko że nikt nie miał odwagi sie postawić (...) Ludzie chcieli mieć pracę , bo mają rodziny na utrzymaniu. Jedni mega wysokie pensje a drudzy grosze. Nie ma sprawiedliwosci

avatar
~Panie Czopek
01.03.2019 20:19

Chce nam Pan powiedzieć coś?

avatar
~Głos Ludu
02.03.2019 08:56

Społeczność Wschowy też wyznacza cele do wykonania. Panu Prezesowi zrobić pożądny audyt i powyciągać wszystkie trupy z szafy. Pani Przewodniczącaej Rady Nadzorczej nie dopuścić do wypłaty byłej prezes nawet przysłowiowego grosza. Panu Burmistrzowi rozliczyć byłą radę nadzorczą i byłą burmistrz.

avatar
~Adaś
02.03.2019 09:25

Ad. "Niewiedza" - forumowiczu, ….. niech mnie Pan/ni nie posądza o ślepą wiarę, ja za darmo nie płacę. Danie kredytu czasowego zaufania burmistrzowi i około niego działalności towarzyszącej nie oznacza dogmatyzmu i wierności przy "budzie" na łańcuchu ? Lecz kolejny już raz powtarzam, stawianie już dzisiaj tez, na tym etapie gdzie dopiero cokolwiek się tworzy, że już są oczekiwania "szklanych domów" , jest nieprzyzwoitą otuchą. Pan/ni powinna wydać jakąkolwiek rozsądną opinie dopiero po roku. Na dzisiaj oczekuję od Pana/ni stanowczego punktu widzenia - kto jest za to odpowiedzialny, kto ma za taką niegospodarność ze społecznego punktu widzenia zapłacić ? Tu nie ma (nie powinno być!) odpowiedzialności zbiorowej czyli nikt ? Forumowiczu , opinia wschowska mówi wprost - b. RN i b.p. burmistrz ? Mam taką nadzieję, że obecna p. Przewod. RN SK p. Kostka-Twór znajdzie takie rozwiązanie , że my mieszkańcy tym razem nie opłacimy tych z plakatowych okrzyków "Grabieżcy" ? Czy kiedyś ktoś nie wspominał o balkonie - plakacie ? Adaś

avatar
~Do/Adaś
02.03.2019 10:46

Czy to "Głos Ludu", czy to Pan Panie -Adaś i po zostali forumowicze tak myślący stwarzacie wrażenie podobnie jak obecny Burmistrz i jego prawnicy z Nowej Soli, jego nowa Rada Nadzorcza SK, jego nowy Prezes SK, że się dopiero obudziliście po wpisie forumowicza/czki "NIEWIEDZA", ew. "USTAWA", to jak takie wasze " 5 postulatów" jak np. obecnie rządzących ... "obiecanki cacanki - i na tym się skończy..." Ile razy Polak może być MĄDRY PO SZKODZIE ???, a tak wy dzisiaj działacie !.

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl