TworzymyGłos Regionu

reklama

Ruszają kontrole nieruchomości ze zbiornikami bezodpływowymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków

- Gmina Sława

Czwartek, 20 kwietnia 2023 o 10:53, aktualizacja Czwartek, 20 kwietnia 2023 o 12:56, autor: 2
Ruszają kontrole nieruchomości ze zbiornikami bezodpływowymi i przydomowymi oczyszczalniami ścieków

Właściciele nieruchomości w Gminie Sława ze zbiornikami bezodpływowymi lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków mogą spodziewać się wizyty kontrolnej. Od dnia 01.05.2023 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. przeprowadzi kontrole takich nieruchomości. Właściciele będą zobowiązani do udokumentowania usługi opróżnienia zbiorników lub osadników poprzez okazanie umowy oraz dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 poźn. zm.). Ustawa ta wprowadza szereg regulacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, w tym w zakresie gospodarki odpadami.

Kontrole nieruchomości

Podczas kontroli nieruchomości, właściciele będą zobowiązani do udokumentowania usługi w zakresie opróżniania zbiorników lub osadników poprzez okazanie umowy oraz dowodu uiszczania opłat za dokonaną usługę. Umowa powinna być zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a przewoźnik posiadający pozwolenie do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sława powinien być wybrany zgodnie z przepisami prawa.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sława, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku. Ważne jest, aby nie dopuszczać do przepełniania się zbiornika i gwarantować zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Sława, wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych, zobowiązani są do pozbywania się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku. Właściciele również muszą zadbać o to, aby nie dopuszczać do przepełniania się zbiornika i zapewnić zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Konsekwencje braku spełnienia obowiązków

W przypadku braku udokumentowania usługi opróżnienia zbiornika lub osadnika podczas kontroli, właściciele nieruchomości zostaną ukarani mandatem. Ponadto, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących częstotliwości wywozu nieczystości lub osadów, właściciele również mogą zostać ukarani mandatem.

Wszelkie potrzebne informacje

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości w Gminie Sława związanych ze zbiornikami bezodpływowymi lub przydomowymi oczyszczalniami ścieków można uzyskać pod numerem telefonu: 68 35 000 53 lub w siedzibie spółki: ZWiK Sława Sława sp. z o.o. ul. H. Pobożnego 11, 67-410 Sława.

Źródło/foto: ZWIK

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~"kontrola zbiorników"
20.04.2023 12:19

A czy taka kontrola przewidziała kontrolę tzw. ogródków ROD, gdzie na terenie Sławy i okolic to są w pełni i li tylko działki i domki rekreacyjne i nie wszystkie posiadają odpowiednie zbiorniki ściekowe - z otwartym dnem do wsiąkania do ziemi , itd. . Czy tak ma wyglądać ochrona środowiska ???. Podobnie jest z działkami ROD na terenie Ogrodów działkowych " Wzgórze Lgińskie" w Lginiu ????.

avatar
~Obserwatorżyciapublicznego
21.04.2023 21:56

A ciekawe jak kontrola wypadłaby w Siedlnicy, tam jeden drugiemu ścieki leje do ogrodu i rowu:)))

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl