TworzymyGłos Regionu

Przedstawili koncepcję drogi nr 278 [FILM]

Spotkanie Burmistrza Antkowiaka i urzędników z mieszkańcami Tylewic

Środa, 19 lutego 2020 o 21:05, aktualizacja Czwartek, 20 lutego 2020 o 21:02, autor: 21 4924
Przedstawili koncepcję drogi nr 278 [FILM]

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie zorganizował spotkanie mieszkańców Tylewic z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich. Celem spotkania była prezentacja koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej NR 278 oraz programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego przebiegu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Tylewice. 

W środę 19 lutego na sali wiejskiej w Tylewicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz wstępny projekt przebudowy drogi.
Spotkanie rozpoczął burmistrz Konrad Antkowiak, który przedstawił główne wyzwanie, jakie stoi przed gminą, ale także mieszkańcami Tylewic, a które związane są budową sieci kanalizacyjnej.
- Szanowni państwo spotykamy się dzisiaj w celu przedstawienia państwu projektu przebiegu sieci kanalizacyjnej. Zanim Zarząd Dróg Wojewódzkich, To spore wyzwanie logistyczne, inwestycyjne i finansowe, ale szukanie pieniędzy to moje zmartwienie – mówił burmistrz. – Pani sołtys wraz z wami od lat zabiegała o poprawę bezpieczeństwa na drodze, ale także o kanalizację. Budowa sieci kanalizacyjnej musi odbyć się przed budową drogi i wiązać się to będzie z pewnymi niedogodnościami dla Państwa, ale niestety nie można tego zorganizować inaczej.
Największą niedogodnością związaną z budową sieci kanalizacyjnej jest fakt, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na pracę w pasie drogowym. Skutkuje to koniecznością wkopania rury kanalizacji na terenie posesji położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej, na co zgodę muszą wyrazić właściciele. Takiego problemu nie ma w przypadku posesji położonych przy drogach należących do Gminy Wschowa, gdzie sieć zostanie wytyczona w pasie drogi. W trakcie spotkania mieszkańcy zapoznali się z projektem sieci kanalizacyjnej, ale także ze wstępnym projektem przebudowy drogi wojewódzkiej.
- Pod koniec grudnia ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 w Tylewicach, jest to Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a umowa z wykonawcą opiewa na niemal 21 milionów złotych. Inwestycja przebiega w formule, zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu, zdobycia pozwoleń na budowę oraz fizycznie wybudowania drogi wraz ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, przejściami dla pieszych czy zatokami autobusowymi – poinformował zebranych dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder. – Dzisiaj przedstawiamy Państwu wstępny projekt drogi, który może podlegać modyfikacjom i zmianom, ale zapewniam, że przed zakończeniem procesu projektowego na pewno jeszcze się z Państwem spotkamy w celu konsultacji projektu.
Z ramienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w spotkaniu udział wzięli także Krzysztof Kocik, naczelnik Wydziału Dokumentacji ZDW i Tomasz Gacek, zastępca naczelnika. Dodatkowo obecny był przedstawiciel firmy PROWAY, odpowiedzialnej za wykonanie projektu przebudowy drogi, Maciej Koszek.
Jak podkreślono na spotkaniu, budowa kanalizacji możliwa jest tylko przed wykonaniem przebudowy drogi i musi zostać poprowadzona przez część posesji. Przedstawiciele ZDW poinformowali także, że w związku z podniesieniem klasy drogi do kategorii G, droga zostanie poszerzona do 7 metrów, dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostaną chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z wyspami. Prace wymuszą przejęcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich części gruntów od mieszkańców. Odbywać się to będzie na podstawie decyzji ZRID, która na mocy specustawy drogowej pozwala wywłaszczyć, przy wypłacie odszkodowań, właścicieli. Zanim jednak do tego dojdzie, Gmina Wschowa musi wybudować sieć kanalizacyjną, a to możliwe jest tylko przy zgodzie mieszkańców. Budowa polegać będzie na wkopaniu na terenie równoległym do granic działki rury kanalizacyjnej. Przepompownie zlokalizowane zostaną na terenach należących do gminy. O kolejnych spotkaniach i postępach prac informować będziemy na bieżąco.

UMiG Wschowa

REKLAMA

Komentarze (21)

avatar

avatar
~Kuba
06.02.2020 12:49

Krótko i na temat. Kto jest zainteresowany to proszę teraz się odzywać, później proszę włosy "wyrywać" na swoim podwórku. Lecz znając życie wschowskich "pokrzywdzonych" biedą i losem to burmistrzowi dopiero na wkładają jak decydenci odjadą, wtedy ruszy dopiero cały wachlarz zarzutów i nowotarskich rozwiązań ?

avatar
~Autorsko
06.02.2020 19:16

Wiadomo...

avatar
~Do Kuby.
06.02.2020 18:45

Dobrze Kuba mówisz.Dodam parę zdań od siebie.Szczególne zaproszenie dedykuję na to spotkanie w Tylewicach następującym osobom.Pani radna Owoc Kochańska, Pan radny Gliński ,Pan radny Buczek , Pan redaktor audycji "Rozmowy o Wschowie "Rafał Klan , aby mogli wnikliwie zapoznać się z planem przebudowy drogi na odcinku Przyczyna Górna -Tylewice i konstruktywnymi pytaniami rozwiać swoje różne wątpliwości w sprawie programu funkcjonalno -użytkowego przebiegu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tylewice i być może wnieść uwagi dotyczące koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej 278.Ostatnie audycje , które były emitowane nie przestrzegały tego wymogu dlatego nie mogły być gwarancją rzeczywistego przekazu telewizyjnego.Były za to konfabulacją w sprawie dotacji oraz w sprawie czekającej nas reformy szkół.Ze smutkiem również muszę stwierdzić, że wskazana przeze mnie wyżej tendencja wydaje się u tych Państwa nagminna i wpływa niekorzystnie na wizerunek Miasta i Gminy Wschowa oraz dezorganizuje prawidłowe myślenie mieszkańców. Zatem prosimy potraktować to zaproszenie poważnie , by potem nie tłumaczyć się "nie wiedziałem"i znowu konfabulować.

avatar
~Stachu
07.02.2020 09:24

Jak zobaczę to uwierzę! Pani Maria mówi o chodniku odkąd została sołtysem, ale tylko mówi...

avatar
~Do Stracha
20.02.2020 10:41

Podaj imię i nazwisko, za cztery lata zgłoszę Cię na sołtysa, wykażesz się TY!!! Tylko że strach Ci nie pozwoli ujawnić się! Zamiast Stach, powinien być Strach!

avatar
~Eko
07.02.2020 14:13

A co z kanalizacją w Konradowie?Czas się za to wziąść bo jeszcze troche woda wogóle nie będzie zdatna do picia przez ten syf co wyworzą na pola i pompują do rowów melioracyjnych!!!!!Dla niedowiarkom proponuje spacer późnym wieczorem to sami to poczują na własnym nosie i zachęcam Straż Miejską na częstsze kontrole wywozu szamba bo nie chce mi się wierzyć że wywóz raz do roku jest uczciwy czy raczej krater w szambie którym zanieczystosci przedostają się do Gleby!!!

avatar
~gfd
19.02.2020 16:37

zgadzam się, takie kontrole powinny być w każdej wiosce. Porównanie licznika poboru wody i czy mniej więcej zgadza się z wywozem nieczystości. to jest takie proste tylko trzeba chcieć się za to wziąć. Tych naszych "szambonurów" też mażnaby skontrolować czy wszystkie beczki są oddawane do oczyszczalnie czy wylewane w pole. Zadbajmy trochę o środowisko bo na wioskach to większość wylewa w pole.

avatar
~Nowa Wies
20.02.2020 18:01

Zapraszam do Nowej Wsi, tam nawet za dnia szambo wylewa się do rowu!!!

avatar
~A taki był amerykański, szkoda
20.02.2020 14:54

Bo to już jest po kanalizacji, który mieszkaniec się zgodzi na głębokie wykopy i rury we własnym ogródku, ja nie, a nieboszczycy tym bardziej.

avatar
~Bazar , czyli PO ile kalarepa ?
20.02.2020 16:41

Podobno burmistrz powiedział że urząd miasta zapłaci za szkody spowodowane na posesjach w trakcie wykopów. Panie burmistrzu, ile pieniążków zapisano w budżecie na 2020 na ten cel ?

avatar
~Aszer
21.02.2020 10:27

Nie urząd ale ZDW

avatar
~ekspert
21.02.2020 08:27

Bardzo ryzykowne jest uzależnianie budowy kanalizacji sanitarnej od zgód właścicieli nieruchomości leżących wzdłuż drogi wojewódzkiej, wręcz mało prawdopodobne do przeprowadzenia. Konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie formalne zgód właścicieli i to wszystkich, a co jak jeden się nie zgodzi? Tym bardziej, że część nieruchomości ma nieuregulowany status prawny, sprawy spadkowe itd. i dla bezpieczeństwa inwestora i eksploatatora takie zgody trzeba by było wpisać u notariusza w księdze wieczystej w dziale III i IV jako służebności. ZDW nie powinno stawiać przeszkód i zgodzić się na roboty instalacyjne w pasie drogowym bo inaczej istnieje ryzyko wywrócenia się tej całej inwestycji. Trzymam kciuki za powodzenie inwestycji.

avatar
~Do ekspert
22.02.2020 11:04

Czytając Pana komentarz dyletant z trwogą uwierzy . Sytuacja nie przedstawia się zbyt kolorowo jeśli chodzi o ograniczony czas przeprowadzenia formalności związanych z uzyskaniem zgody . Muszę jednak uspokoić Pana sceptyczne podejście do tego problemu . profesjonalny geodeta ogarnie temat bez problemu . Pytanie nasuwa się takie , czy we Wschowie mamy takich z odpowiednią specjalizacją .

avatar
~Do do ekspert
22.02.2020 17:47

Tu nie chodzi o mój spokój, proszę mi wierzyć, że jestem spokojny, obojętnie czy z drogą, chodnikiem i kanalizacją w Tylewicach, czy też nie. Proszę czytać ze zrozumieniem, napisałem przecież, że trzymam kciuki za powodzenie całej inwestycji. Niemniej jednak są trudności, które naświetliłem. Na całej długości Tylewic wszyscy właściciele gruntów przez, które będzie prowadzona kanalizacja muszą wyrazić zgodę. Właścicielem jest ten kto jest wpisany do księgi wieczystej, często są to w nieuregulowanych sprawach spadkowych osoby zmarłe a więc zgoda mieszkańców nie wystarczy. Po drugie aby w przyszłości nie było roszczeń z tytułu bezumownego korzystania i służebności przesyłu ze strony właścicieli gruntów musi być wpis w księdze wieczystej. Operacja trudna do wykonania aczkolwiek być może warto byłoby spróbować. Łatwiej jest prowadzić inwestycje w pasie drogowym i ewentualna eksploatacja też będzie bezproblemowa. Ekspert

avatar
~DO-Nowa Wieś
21.02.2020 11:52

Co to ma być......?, donos Sygnalisty !. Jeśli mówimy o szambach tzw. KONTROLOWANYCH, to przypominam, że na Wzgórzu Lgińskim jest zagospodarowanych ponad 300 działek ogrodowych zwanych mylnie przez ich właścicieli działkami letniskowymi i tak są one przez tych właścicieli całorocznie użytkowane - zamieszkiwane . Pytanie jest ; - kto sprawdzał SZAMBA właścicieli tych działek?, czy spełniają one warunki sanitarne, ochrony środowiska, itd. ?. To jest dopiero BOMBA EKOLOGICZNA w zestawieniu z jeziorem Lgińskim !!!!!. Podobnie jest z szambami bez kontroli Ogrodów działkowych k"Parku Wolsztyńskiego - tu na całe nieszczęście nie ma w sąsiedztwie żadnego jeziora !. Wracając do Lgninia; - co na to mieszkańcy tej wsi?, co na to ich Sołtys?, A! - co na to letnicy korzystający z tego jeziora ?????. Kiedy znajdzie się odpowiedzialna władza i dokona przy współpracy Sanepidu kontroli tych SZAMB ???, bowiem lekko im przyszło kontrolować lokalnego przedsiębiorcę, który ponoć wywoził nieczystości na pola, ale brak takiej reakcji jeśli chodzi o czystość naszego jeziora w Lginie !. Czekamy na reakcję ......... .

avatar
~Do powyzej
22.02.2020 20:27

Co Slotys może, jak sama działki tam sprzedaje.

avatar
~Gigus
21.02.2020 17:04

Panie burmistrzu zaczni pan troszke od spółki. Zacząć bo tam. Sie dzieje smiech na sali

avatar
~ TAK
22.02.2020 12:59

Tylko jedna firma rodziny osoby zatrudnionej w sk dostaje roboty, nawet bez przetargu. Nikt się tym nie interesuje, a dojenie sk i urzędu idzie w najlepsze. Dlaczego pracownicy sk zatrudnieni nie wykonują tych robót, tylko prywatna firma?

avatar
~Rada Nadzorcza
22.02.2020 20:35

Proszę pytania kierować do Rady Nadzorczej SK na adres spółki.

avatar
~Do powyżej...
22.02.2020 15:43

A co na to nadzór naszych radnych nad zasadnością i bezpieczeństwem wydawania naszych gminnych pieniędzy ?????

avatar
~DO-DO-powyżej
23.02.2020 19:05

Rada Nadzorcza, to to samo ciało co Zarząd SK i UMiG Wschowa - to znaczy, że mają ten sam interes i bagaż przewinień co do prowadzenia polityki finansowej SK !!!!!. Rad MiG jest od finansów i wydatków Merostwa - co nie ???????

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl