Oświata i przedsiębiorstwa tematami najbliższej sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Czwartek, 16 lutego 2017 o 10:40, autor: 0 881
Oświata i przedsiębiorstwa tematami najbliższej sesji Rady Powiatu Wschowskiego

22 lutego o godzinie 11 w budynku starostwa powiatowego odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego.  Wśród punktów porządku obrad przewidziane są informacje od burmistrzów gmin o stanie przygotowań do reformy edukacyjnej, ale także dawno niesłyszany przedstawiciel OPZL przedstawi informację o sytuacji i warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawy organizacyjne (w tym: wręczenie przez przedstawiciela Gazety Lubuskiej wyróżnień laureatom plebiscytu „CZŁOWIEK ROKU KRONO 2016”).

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.

7. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2016 rok.

8. Informacja o gospodarowaniu mieniem Powiatu Wschowskiego.

9. Informacja Burmistrzów o stanie przygotowań gmin do reformy edukacyjnej.

10. Informacja Przewodniczącego Wschowskiej Rady Powiatowej LIR o realizowanych zadaniach i aktualnej sytuacji rolnictwa w powiecie.

11. Informacja przedstawiciela Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Oddział Wschowa o sytuacji i warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw w powiecie.

12.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Statutowej z prac Komisji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.

18. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

19. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

20.Zamknięcie obrad.

REKLAMA

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz
Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

Pozostałe wiadomości

nazwaWoda nadal zdatna do pica wyłącznie po przegotowaniu
11.12.20170 26
Trwają prace nad przywróceniem pełnej przydatności wody z sieci wodociągowej we Wschowie i Przyczynie Dolnej do spożycia. Wciąż aktualny jest czwartkowy komunikat Państwowej Powiatowej ...

Ogłoszenia

REKLAMA

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl