Oświata i przedsiębiorstwa tematami najbliższej sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Czwartek, 16 lutego 2017 o 10:40, autor: 0 718
Oświata i przedsiębiorstwa tematami najbliższej sesji Rady Powiatu Wschowskiego
22 lutego o godzinie 11 w budynku starostwa powiatowego odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego.  Wśród punktów porządku obrad przewidziane są informacje od burmistrzów gmin o stanie przygotowań do reformy edukacyjnej, ale także dawno niesłyszany przedstawiciel OPZL przedstawi informację o sytuacji i warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawy organizacyjne (w tym: wręczenie przez przedstawiciela Gazety Lubuskiej wyróżnień laureatom plebiscytu „CZŁOWIEK ROKU KRONO 2016”).

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.

7. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za 2016 rok.

8. Informacja o gospodarowaniu mieniem Powiatu Wschowskiego.

9. Informacja Burmistrzów o stanie przygotowań gmin do reformy edukacyjnej.

10. Informacja Przewodniczącego Wschowskiej Rady Powiatowej LIR o realizowanych zadaniach i aktualnej sytuacji rolnictwa w powiecie.

11. Informacja przedstawiciela Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Oddział Wschowa o sytuacji i warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw w powiecie.

12.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Statutowej z prac Komisji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba Ap. w Konradowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.

18. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

19. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.

20.Zamknięcie obrad.

Komentarze (0)

Do tej wiadomości nie został dodany żaden komentarz dodaj komentarz

Pozostałe wiadomości

nazwaPrezes Kazimierz Kęs daje czas do końca marca na publikację wyjaśnień. Co zrobi radny Paweł Żygadło?
22.03.20170 693
Kazimierz Kęs prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. zamieścił list otwarty w którym odnosi się do wypowiedzi radnego Pawła Żygadły, która miała miejs...

Ogłoszenia

Praca

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl