TworzymyGłos Regionu

HZZ Osowa Sień

- przetarg na maszyny i urządzenia

Wtorek, 07 lipca 2020 o 17:30, aktualizacja Wtorek, 07 lipca 2020 o 19:00, autor: 1 1492
HZZ Osowa Sień

Hodowla Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni Sp. z o.o. z siedzibą w Przyczynie Górnej  ogłasza przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych). Oferty w formie pisemnej należy złożyć do dnia 29.07.2020 r. do godz. 900 w siedzibie spółki

OGŁOSZENIE

Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o.

z siedzibą w Przyczynie Górnej 1, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540-61-74

ogłasza jako prowadząca przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na

sprzedaż niżej wymienionych maszyn i urządzeń (środków trwałych):

L.p.

Marka i typ maszyny

Rok produkcji

Cena (brutto) wywoławcza

Stawka VAT

Wadium

Postąpienie

(minimalne)

1.

Gniotownik Murska 1400 S2x2

2004

36.000,00

23%

3.600,00

400,00

2.

Brona talerzowa Gregorie Besso XRVP-666-52

2008

51.000,00

23%

5.100,00

550,00

3.

Fadroma/Ładowarka ŁK-1 BUMAR

1988

7.500,00

23%

750,00

80,00

4.

Zaprawiarka zbożowa WN7 + żmijka

1986

300,00

23%

30,00

5,00

5.

Spawarka transformatorowa Bester SPD 400

1988

300,00

23%

30,00

5,00

6.

Przenośnik taśmowy 5m

2008

1000,00

23%

100,00

10,00

7.

Urządzenie prostownikowe ZRS-40

-

100,00

23%

10,00

5,00

8.

Zaprawiarka zbożowa + przenośnik

-

100,00

23%

10,00

5,00

9.

Waga dziesiętna, drewniana

-

50,00

23%

5,00

1,00

10.

Waga dziesiętna, drewniana

-

50,00

23%

5,00

1,00

11.

Zestaw Kosiarek Pottinger Novacat 306F + Novacat 8600

2006

18.000,00

23%

1.800,00

200,00

12.

Siewnik pneumatyczny Accord DT 6m

1986

6.000,00

23%

600,00

60,00

13.

Pasteryzator mleka UV Pure firmy GEA Farm Technologies

2015

19.000,00

23%

1.900,00

200,00

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2020 r. o godz. 1000 w miejscowości Przyczyna Górna nr 1, 67-400 Wschowa w formie przetargu pisemnego - ofertowego. Sprzedawane maszyny rolnicze oraz pozostałe urządzenia można obejrzeć w dniach 08-29.07.2020 r. w godzinach 800 – 1400 w miejscowości Konradowo 1, 67-400 Wschowa i Jędrzychowice 9A, 67-407 Szlichtyngowa.

Warunki przetargu:

1. Złożenie pisemnej oferty do dnia 29.07.2020 r. do godz. 900 w siedzibie spółki – Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa. Pisemna oferta powinna zawierać:

     a)  imię, nazwisko adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta

     b)  oferowaną cenę

     c)  numer pozycji

     d)  oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu

          wzór (niewypełniony druk) można pobrać ze strony internetowej spółki:

          www.hodowlazwierzat.pl

    e)   oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na przetarg”             

          w sekretariacie spółki.

f)   jeżeli oferent nie będzie obecny na przetargu i nie będzie dokonywał wpłaty wadium

          gotówką w kasie, to należy do oferty dołączyć dowód wpłaty wadium.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w gotówce w dniu przetargu do              godz. 900 w miejscu gdzie odbędzie się przetarg (kasa) lub na konto Spółki: Santander Bank Polska S.A. oddział Wschowa 20 1090 1290 0000 0000 2900 8256 najpóźniej do dnia 29.07.2020 r. do godz.900 (wymagany na przetargu dowód wpłaty wadium).

3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

5.  Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

6.  Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

7.  Umowa sprzedaży (faktura VAT) pomiędzy spółką a oferentem, którego oferta została przyjęta, zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przetargu. 

8.   Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia do dnia zawarcia umowy.

9. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybycia oraz wpłacone wadium.

10. Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

12. Cena wywoławcza jest ceną brutto do zapłaty. Stawka VAT na wszystkie maszyny i urządzenia wynosi 23 %.

13. Przetarg będzie przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno – epidemiologicznych związanych z COVID-19.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 609 299 045

www.hodowlazwierzat.pl

  

REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Jola
07.07.2020 18:39

Brawo!

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl