TworzymyGłos Regionu

Dodatkowe pieniądze na zadania profilaktyczne

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 o 14:08, aktualizacja Poniedziałek, 29 czerwca 2020 o 14:17, autor: 1 543
Dodatkowe pieniądze na zadania profilaktyczne

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach konkursu planowane jest przeznaczenie 100 tysięcy złotych stowarzyszeniom, które złożą oferty dotyczące proponowanych zakresów.

Ogłoszony otwarty konkurs ofert jest zapowiadanym przyznaniem dodatkowych 100 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu Gminy Wschowa. W ramach konkursu wydzielono pięć zakresów działań, na które można ubiegać się o dofinansowanie:

Zadanie 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej (indywidualna psychoterapia osób uzależnionych, mediacja, itp.) – wysokość zabezpieczonych środków 10 000 zł.
- Zadanie 2: Upowszechnianie informacji, realizacja kampanii, programów i działań dotyczących zjawisk i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach – wysokość zabezpieczonych środków 5 000 zł.
- Zadanie 3: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia –wysokość zabezpieczonych środków 48 000 zł.
- Zadnie 4: Wspierania działalności środowisk abstynenckich - – wysokość zabezpieczonych środków 7 000 zł.
- Zadanie 5: Wspieranie aktywności osób starszych – wysokość zabezpieczonych środków 30 000 zł

Oferty w ramach konkursu należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, do dnia 29 lipca tego roku do godziny 12.00. Zadanie musi zostać zrealizowane do 31.12.2020 roku. Oferty należy przygotować na załączonym w ogłoszeniu wzorze i składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Do oferty musi zostać dołączony aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, kopia statutu poświadczona za zgodność z oryginałem. Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Linki do pobrania:

  1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu
  2. Oferta realizacji zadania publicznego zalacznik nr 1
  3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zalacznik nr 5

źródło: UMiG Wschowa

REKLAMA

Komentarze (1)

avatar

avatar
~Greq
30.06.2020 01:16

Nie lepiej przeznaczyć na kawałek drogi, gdzie mieszkańcy chodzą w kaloszach?

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

wróć do głos regionu

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu zw.pl? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock na zw.pl