Konkurs dla przedszkolaków!

Konkurs dla przedszkolaków!

przez -
0 140

Samorządowe Przedszkole nr 5 „Słoneczne Przedszkole” już po raz drugi organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. Tym razem jest to konkurs dla dzieci 5 i 6 letnich, które pod kierunkiem nauczycieli, wykonają pracę plastyczną na komputerze, wykorzystując do tego systemowy program graficzny Paint

Konkurs polega na tym, że należy wykonać na komputerze obrazek-ilustrację do hasła: „Kto chce być silny, zdrowy jak ryba, musi owoce jeść i warzywa”, wykorzystując do tego systemowy program graficzny Paint. Konkurs jest formą realizacji przedszkolnego programu edukacji zdrowotnej.

Cele konkursu:
•zachęcanie dzieci do zastosowania w działaniach plastycznych umiejętności komputerowych,
•wdrażanie do posługiwania się komputerowym programem graficznym,
•pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
•promowanie zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się,
•nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.
2. Praca powinna być wykonana przy użyciu programu graficznego Paint.
3. Z jednej placówki można przesłać ( w jednym mailu) maksymalnie 3 prace w pliku bmp. lub jpg., nie większe niż 500KB.
4. Do każdej pracy należy dołączyć informację: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i adres placówki, telefon, email, imię i nazwisko oraz e-mail nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana praca.
5. Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zgodność z tematyką, pomysłowość oraz zakres wykorzystania narzędzi programu Paint.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów.
7. Komisja powołana przez organizatorów konkursu wyłoni zdobywców 3 pierwszych miejsc, przyzna także 3 wyróżnienia.
8. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy przesłane pocztą.
9. Dyplomy dla dzieci – wszystkich uczestników konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną wysłane na adres mailowy przedszkola.
10. Prace należy nadsyłać do 20 lutego 2012 r. drogą elektroniczną na adres:
konkurs@sloneczneprzedszkole5.pl

Lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie opublikowana dnia 1 marca 2012r. na stronie serwisu blizejprzedszkola.pl oraz na stronie przedszkola www.sloneczneprzedszkole5.pl. Tam również będzie można obejrzeć nagrodzone prace.

Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów konkursu: Alicji Juskowiak, Marzeny Hubert i Ewy Żurczak. Tel. 65 540 28 27 lub przedszkole_5@wp.pl

BRAK KOMENTARZY

Zostaw odpowiedź